News

Апрель айына карата кафедранын кезектеги жыйыны Диплом алдындагы практиканы уюштуруу жонундо болду.

14-апрель куну фармацевтикалык дисциплиналар кафедранын кезектеги жыйыны ZOOM программасынын жардамы менен он-лайн аркылуу болуп өттү. Zoom программасын колдонуу менен бутуруучу курстардын диплом алдындагы практикаларын узгултукко учуратпай аралыктан отууну керектигин кафедранын башчысы О. Коланов айтып отту . Окутуучулар кенен маалымат алышып, Аптекада иштеп жаткан мугалимдер жана студенттер менен тыгыз байланышта болуп, он-лайнтурундо откоробуз деген жыйынтыкка келишти.
512 18:41 20-04-2020

                 

News

|< 1 2 3 >|