News

ТИМ кафедрасында модулдар оз убагында тапшырылууда

2020-2021- окуу жылында 22.03- 27.03 кундору деканаттан түзүлгөн окуу процессинин графигине ылайык "Табигый илимдер жана математика" кафедрасында окутулуп жаткан дисциплиналар боюнча жакынкы чет өлкөлүк 1-курстун студенттери үчүн модулдар тапшырылды. Модулдар жазуу,тесттик жана ооз эки турдо алынды.
91 09:38 27-03-2021

                 

News

|< 1 2 3 4 5 >|