News

Кезектеги илимий семинар

2020-жылыдын 21-декабрь күнү саат 14:00 дө ЭТФ кафедрасынын кезектеги илимий семинарында Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университеттинин транспорт жана экология институтунун физика жана колдонмо химия кафедрасынын ага окутуучусу, изденүүчү Кайназаров Аскарбек Токтобекович келип “ Разработка технологии производства композиционного материала на основе отходов производства базальтовых волокон ” илимий темасында доклад окуду.

Илимий иш чара онлайн Zoom тиркемеси менен да өтүлүп, ага факультеттин илимпоздору, профессорлор Б. Арапов, Ы.Ташполотов жана доценттери Ж.Эгембердиев, Э.Садыков, М.Осконбаев, Т. Матисаков, Б.Каденова, ага окутуучу А.Жапаркулов, аспираннтар, изденүүчүлөр жана магистрлер да катышышты

187 15:08 18-01-2021

                 

News

|< 1 >|