News

ОшМунун №17-окуу корпусунда 2018-жылда аткарылган иштер боюнча маалымат баяндама

ОшМУнун административдик чарба департаментинин коменданттары тарабынан 2018-жылдагы аткарган жумуштары боюнча маалымат баракчасынын формасы

Окуу корпус (жатаканалар) боюнча маалымат

Корпус (жатакана) аталышы

№17 окуу корпусу. Финансы-юридикалык коллежи

Комендант

Тойманбетов Кубанычбек Рахматиллаевич

Байланыш телефону

0778-93-79-24

Отчеттук мезгил

01.01.2018 – 01.06.2018ж

1- Бө л ү м. Жетишкендиктер (Арбир айга аткарылган иштер боюнча баяндап жазыныз)

Аткаруу убагы

Жазуу баяндамасы

1

Январь

Имараттын 3-кабатындагы 15дм пластик жылуулук түтүкчөлөрү алынып салып ордуна 20дм темир жылуулук түтүкчөлөрү коюлду

2

Февраль

Корпустун айланасындагы эрип башталган карларды тазалоо, жазга даярдык иштери жүргүзүлдү

3

Март

Дарактарды бутап формовка кылуу жана жазгы ишембиликтерди уюштуруп, дарактар жана курчап турган дубалдар акталды.

4

Апрель

Имараттын күн чыгыш тарабына 60м2 бетон жолчо (стяжка) куюлуп, 6даана скамейкалар коюлду. Газон чөп уругу себилип студенттер үчүн эс алып олтурчу жай курулду.

5

Май

Ишембиликтерди уюштуруу, өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча иш чаралар өткөрүлүп, керектүү материалдар толукталды.

6

Июнь

Жайкы ремонт иштерине даярдык көрүлүп, сантехник иштери боюнча ажатканада иштебей калган бачоктор алмашып, суу түтүктөрү ремонттон өткөрүлдү.

7

Июль

Чарба кызматкерлерин кезектеги эмгек өргүүсүнө чыгарылды. Күзөтчүлөр жана нөөмөтчү жууп - тазалоочулар менен биргеликте имараттын 3-этажынын жалпы аянты 500м2 полу толугу менен сырдалды

8

Август

Корпуста жалпы косметикалык ондоп- түзөө иштери жүргүзүлдү, тепкичтер коридор дубалдары жана аудиториялар косметикалык ремонттон откорулду жана эки деканат менен бир медиа борборуна линолеум салынып берилди

9

Сентябрь

Мугалимдерге кенсе буюмдары таратылып берилди жана ишембиликтер уюштурулду.

10

Октябрь

Кышка даярдык көрүлүп, жылуулук суу түтүктөрү бир катар текшерүүдөн өткөрүлдү жана имараттын айнектерин экинчи катмарын жаңылап жылуулоо иштери жүргүзүлдү.

11

Ноябрь

Имараттын айлана -тегереги тазаланып кышка карата даярдык көрүлдү. Кар күрөктөр толукталды жана суу тоңуп муз болуп калчу жерлер тегизделип, арыктар тазаланды.

12

Декабрь

Корпустун 3-этажы жакшы жылыбай жаткандыгы себептүү суу түтүктөрүн кайрадан жаңылап циркуляция жакшы айлануусуна шарт түзүлүп ремонттон өткөрүлдү

2-Бөлүм. Көйгөйлөр. (Иш учурунда кандай койгойлорго кезиктиниз жана сиз аны кантип чечтиниз)

Убагы (айы)

Көйгөйлөрдү кантип чечтиниз?

1

Январь

АЧДнын директорунун буйругу менен комиссия түзүлүп карап чыккан соң аткаруу иши жетектөөчү адис Б.Юлболдиевге жана комендант К Тойманбетовго жүктөлдү. Уста алып келип жылуулук трубаларын алмаштырдык

2

Февраль

Короо тазалоочу, вахта, күзөтчүлөрү менен биргеликте кар күрөө, тазалоо иштери аткарылды

3

Март

Корпустун чарба кызматкерлери жана мугалим студенттердин жардамы менен ишембиликтер өткөрүлүп гүл эгүү иштери аткарылды.

4

Апрель

АЧДнын директорунун колдоосу, мугалимдер жана чарба кызматкерлери менен биргеликте эс алып олтуруучу жай курулду.

5

Май

АЧДнын техникалык коопсуздук инженери мугалимдер жана студенттер менен биргелкте тийиштүү иш чаралар өткөрүлдү

6

Июнь

ОшМУнун сантехниктери жана инженер М.Тобокеев менен биргеликте суу түтүктөрү ремонттолуп, ажаткана бачоктору алмашылды.

7

Октябрь

ОшМУнун сантехниктери менен тийиштүү иш чаралар жүргүзүлдү.

8

Декабрь

АЧДнын директорунун колдоосу жана жетектөөчү адис Б.Юлболдиев менен бирге усталарды алып келип ремонттон өткөрдүк.

3-Бөлүм.Алдыда аткарылуучу иштерди баяндап жазыныз

1

Жаңы жылга даярдык көрүү жана майрамдарда өткөрүлчү иш чараларды көзөмөлгө алып тийиштүү мугалимдерге жана директорго эскертүү.

2

Жаңы окуу жылына даярдык көрүү эмеректерди иретке келтирүү, ремонт жасоо жана блокторду сырдап, жетишпеген эмеректерди толуктоо, сынган жараксыз буюмдарга акт түзүү.

3

2019-жылда аткарылчу иштердин пландарын түзүү жана жазгы жумуштарга даярдык көрүү.

4-Б ө л ү м. Сунуш - пикирлер.

1

Имараттын күн чыгыш тарабына таштанды ташуучу машине баткыдай дарбаза куруу керек.

2

Корпустун батыш тарабындагы беседканы ремонттон өткөрүп теннис ойноочу жай куруп беруу зарыл.

3

1-2-этажды капиталдык ремонттон өткөрүп айнектерин пластик айнектерге алмаштырып койсо бүгүнкү күндүн талабына ылайык болор эле.

Отчет тузулду

Тузулгон датасы:_____________________________________

(Аты жана фамилиясы)

Отчетту тузгон:_______________________________________

(Колу)__________

1. Корпустун айлана тегереги ар ишемби кун сайын ишембилик уюштурулуп тазаланды жана дарактар, курчап турган дубалдары акталып, фундаменти битумный лак менен сырдалды.

2. Сантехника иштери боюнча корпустун 3-этажындагы 15дм. пластик жылуулук суу тутуктору 20дм. темир суу тутукторуно толугу менен алмаштырылды.

3. Корпустун ажатканасында иштебей калган бачок жана суу тутуктору ремонттон откорулду.

4. Сынган, жарака кеткен беш даана айнектер алмашып ордуна жанысы салынды.

5. Имараттын кун чыгыш тарабына 30м2 жерге бетон жолчо куюлуп, газон чоп уругу себилди жана 8 даана скамейка отургучтар коюлуп, студенттер учун эс алып отурчу жай курулду.

6. Орт коопсуздугу боюнча дымовой извещателдер, орт очургуч шаймандары толуктап коюлуп, план эвакуациялар жаныланды жана суу гидранттарын ондоп тузоо иштери журуп жатат.

Сунуштар:

1. Имараттын кун чыгыш тарабынан таштанда ташуучу машина баткыдай дарбаза куруу зарыл.

2. 3-этаждагы ажатканалардын сливной бачокторун алмаштыруу керек.

3. Начар абалга келип калган 7даана аудитория жана кафедралардын эшиктерин ремонттон откоруп же жанылап коюу керек.

4. Корпустун каптал жагындагы беседканы ремонттон откоруп теннис ойноочу жай жасап беруу керек.

Комендант: К.Тойманбетов.


ОшМУнун №17 окуу корпусунда 2017-2018-окуу жылына карата чарба болумунун аткарган иштеринин отчету

7. Имараттын каптал жагына студенттик ашкана салынып пайдаланууга берилди.

8. Начар абалга келип калган торт аудитория капиталдык ремонттон откорулду.

9. Корпустун айлана тегереги чоптору орулуп тазаланды жана дарактар, курчап турган дубалдары акталып, фундаменти битумный лак менен сырдалды.

10. Сынган жарака кеткен он даана айнектер алмашып ордуна жанысы салынды.

11. Имараттын ичиндеги уч этаждын коридор дубалдары краскаланып, дубалдары акталып, сырдалды.

12. Корпустагы сынып жараксыз болгон эки даана эшиктин ордуна пластик эшиктер коюлду.

13. Ар бир аудиториядагы блоктор жана доскалардын баары краскаланды.

14. Тепкичтер кармагыч темирлери жана плинтустар кошулуп краскалоодон откорулду.

15. Корпустун ажатканасында иштебей калган бачок жана суу тутуктору ремонттон откорулуп, торт даана бачок жана уч даана кран гусок коюлду.

16. Сантехника иштери боюнча корпустагы 50дм размердеги задвижкасы алмашып ордуна 80 размериндеги задвижка коюлду.

17. Ар бир аудитория жана кабинеттерде кочуп кеткен бузулган жерлери ондолуп сырдалды.

18. Мындан тышкары бир компьютердик класс учун 20 даана компьютердик стол жана стул, юридика кафедрасынын сот залына керектуу эмеректери атайын заказ менен жасалып 5даана стул, жана лекция отуучу чон аудиторияга 40 даана жаны студенттик блоктор коюлуп берилди.

13.Корпустун кун чыгыш тарабына арткы тарабына 30м2 жерге бетон (стяжка) куюш керек

5. Студенттердин сабактан тышкары убакта эс алып отуруусу учун 20 даана отургуч (скамейка) куруп беруу зарыл.

6. 3-этаждагы ажатканалардын сливной бачокторун алмаштыруу керек.

7. Начар абалга келип калган 5даана аудитория жана кафедралардын эшиктерин алып ордуна пластик эшик коюу керек.

8. Корпустун каптал жагындагы беседканы ремонттон откоруп теннис ойноочу жай жасап беруу керек.

Комендант: К.Тойманбетов.

Журнал по пожарной безопасности

Финансово-юридический колледж


ОшМУнун №17 (ФЮК) окуу корпусунда иштеген чарба кызматкерлеринин тизмеси


Аты жону

Ээлеген кызматы

Байланыш телефону

1

Тойманбетов Кубанычбек

Рахматиллаевич

Комендант

0778937924

2

Абдрай уулу чынарбек

Кузотчу

0772618999

3

Абдрай уулу Токтоназар

Кузотчу

0706191999

4

Дадаханов Адылжан

Кузотчу

0557455274

5

Муратов Бакытбек

Маматурсунович

Кузотчу

0779365067

6

Алайдинов Махаматазиз

Зокиржонович

Короо тазалоочу

0553190010

7

Акбиева Суусар

Кожоновна

Жууп тазалоочу

0772642969

8

Бостонбаева Кыздаркан

Оморалиевна

Жууп тазалоочу

0778797405

9

Жумаева Айсалкын

Дуйшеевна

Жууп тазалоочу

0778052740

10

Ибадуллаева Махбуба

Сабировна

Жууп тазалоочу

0550813418

11

Ибрагимова Малика

Юлдашбаевна

Жууп тазалоочу

0555127718

12

Касым кызы Фатима

Жууп тазалоочу

0557470555

13

Шарипова Карима

Кимсанбаевна

Жууп тазалоочу

0552444127

14

Эмилова Батма

Жумабаевна

Жууп тазалоочу

0770232643

ОшМУнун №17 окуу корпусунун 2018-2019 окуу жылына карата жазгы чарба жумуштарында март, апрель, май айларында аткарылчу иш планы боюнча маалымат.

1. Имараттын чыгыш тарабын тоскон дубалдын бир четинен таштанды ташуучу машине баткыдай дарбаза куруу керек.

2. Корпустун каптал жагындагы беседканы ремонттон откоруп теннис ойноочу жай куруп беруу зарыл.

3. Студенттик ашкананын алды жагындагы газон чоп аянтчасынын чыкпай калган жерлерине кара топурак менен чоп уругун сееп жашылдандыруу керек.

4. Имараттын айланасына студенттер жана мугалимдердин отуруп эс алуусуна шарт тузуп беруу учун скамейка отургучтарды коюу керек.

5. Корпустун арткы тарабына жана ажатканага барчу жолдоруна бетон (стяжка) куюу зарыл.

Комендант: К.Тойманбетов.


Фамилиясы___________________________________

Аты__________________________________________

Атасынын аты_________________________________

Туулган жылы, датасы__________________________

Туулган жери_________________________________
___________________________________________________________________

Жашаган жери______________________________________________________

___________________________________________________________________
Ээлеген кызматы:№17окуу корпусунун_________________________________

Телефон номери:____________________________________________________

Жакын адамынын телефон номери:____________________________________

Уй булосу тууралуу толук маалымат:___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ _________


ОшМУнун №17 окуу корпусу Финансы Юридикалык коллежи

Жалпы ээлеген аянты: 0,68га

Имараттын жалпы ички аянты: 3320квм

Бардык чарба кызматкерлеринин саны: 14

1. Штаттык жадыбал :

Ээлеген кызматы

Штаттык бирдик

Ставка

эскертүү

1.

Комендант

1

1

2.

Жууп-тазалоочу

8

8

3.

Күзөтчү

1

1

4.

Короо тазалоочу

1

1

5.

Кароолчу

3

3


ОшМУнун №17 (ФЮК) окуу корпусундагы аудитория жана кабинеттердин саны тууралуу маалымат.

Аталышы

Саны

2 каана

1 каана

1

Дирекция

1

1

--

2

Деканат

2

1

1

3

Кафедра

6

1

5

4

Аудитория

38

--

38

5

Лекция залы

2

--

2

6

Комп. класс

4

--

4

7

Китепкана

1

--

1

8

Окуу залы

1

--

1

9

Кабинет

10

--

10

Жалпы: 65 кабинет.


ОшМУнун №17 окуу корпусунун 2018-2019 окуу жылына карата чарба жумуштарында аткарылчу иштердин бир жылдык планы боюнча маалымат

Аткарылуучу иштер

Мооноту

Жооптуу

1

Корпустун тегерегиндеги бак-дарактардын бутактарын иретке келтируу

февраль

Короо тазалоочу

2

Корпуска кирчу унаа жолдорун ондоп тузоо

февраль

Комендант

3

Ишембиликтерди уюштуруу, жазгы тазалык

иштери жашылдандыруу

март

Комендант , тех.

персоналдар

4

Корпустун капталындагы беседканы

ремонттон откоруу

апрель

Комендант

5

Имараттын чыгыш тарабына дарбаза

куруу

апрель

Комендант

6

Студенттер учун кичинекей сейил багын куруу, стяжка куюп жашылдандыруу

апрель

Комендант , тех.

персоналдар

7

Тазалык иштерине конул буруу, газон чоп, гулдорду сугаруу, ишембилик уюштуруу

май

Комендант , тех.

персоналдар

8

Ремонт иштерин уюштуруу, сырдоо

Тазалыкты козомолдоо

июнь,

июль

Комендант , тех.

персоналдар

9

Жаны окуу жылына даярдык, ремонт, сантехника иштерин жургузуу

август

Комендант , тех.

персоналдар

10

Тазалыкты козомолдоо, тазалык боюнча жаны окуу жылында иш чара уюштуруу

сентябрь

Комендант

11

Кузгу тазалык иштери, жалбырактарды тазалоо, коопсуздукка конул буруу

октябрь

Комендант , тех.

персоналдар

12

Кышка даярдык аудитория, кабинеттерди жылуулоо

ноябрь

Комендант , тех.

персоналдар

Комендант: К.Тойманбетов.


ОшМУнун №17 ( ФЮК ) окуу корпусундагы техникалык коопсуздук жана жарандык коргонуу боюнча жооптуу кызматкерлердин тизмеси .

Аты жону

Ээлеген кызматы

Тел. номери

1

Тойманбетов Кубанычбек

Рахматиллаевич

Комендант

0778937924

2

Абдрай уулу Чынарбек

Кузотчу

0706191999

3

Абдрай уулу Токтоназар

Кузотчу

0706191999

4

Дадаханов Адылжан

Кузотчу

0557455274

5

Муратов Бакытбек Маматурсунович

Кузотчу

0779365067

6

Алайдинов Махаматазиз Зокиржонович

Короо тазалоочу

0773734393

7

Акбиева Суусар

Кожоновна

Жууп тазалоочу

0772642969

8

Бостонбаева Кыздаркан

Оморалиевна

Жууп тазалоочу

0778797405

9

Жумаева Айсалкын

Дуйшеевна

Жууп тазалоочу

0778052740

10

Ибадуллаева Махбуба

Сабировна

Жууп тазалоочу

0550813418

11

Ибрагимова Малика

Юлдашбаевна

Жууп тазалоочу

0555127718

12

Касым кызы Фатима

Жууп тазалоочу

0557470555

13

Шарипова Карима

Кимсанбаевна

Жууп тазалоочу

0552444127

14

Эмилова Батма

Жумабаевна

Жууп тазалоочу

0770232643

1011 15:34 19-12-2018

                 

News

|< 1 >|