Жанылыктар

ОшМУдагы ваканттык кызмат орундарга конкурстук шайлоо жарыяланды

ОшМУдагы ваканттык кызмат орундарга конкурстук шайлоо жарыяланды

“Ош шамы” гезитинин 2021-жылдын 5-февралында жарык көргөн №4 санына Ош мамлекеттик университети факультеттеринин кафедраларындагы ваканттык кызмат орундарга конкурстук шайлоо жарыяланды.

Жарыя төмөндө тиркелет:

ЖАРЫЯ

Ош мамлекеттик университети факультеттеринин кафедраларындагы ваканттык кызмат орундарга конкурстук шайлоо жарыялайт

Кафедралар

Кафедра башчылык орунга

Профес-сордук орунга

Доцент-тик

орунга

Ага оку-туучу-лук орун-га

Окутуучу-лук орун-га

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети:

Кыргыз адабияты кафедрасы

1

2.

Бизнес жана менеджмент факультети:

1) Бизнес информатика жана экономикадагы математика кафедрасы

1

2

6

2) Экономика жана салык кафедрасы

1

3.

Медицина факультети:

1) Травматология, соттук медицина жана нур диагностика кафедрасы

1

2) Хирургия жана курактык стоматология кафедрасы

1

1

1) №1 педиатрия кафедрасы

1

4.

Табият таануу жана география факультети:

1) №2 факультеттер аралык дене тарбия кафедрасы

1

2

2) Зоология жана экология кафедрасы

1

3) Айыл чарба кафедрасы

1

5.

Юридика факультети:

1) Мамлекеттин жана укуктун тарыхы жана теориясы кафедрасы

2

2) Социалдык иштер кафедрасы

1

3) Жарандык укук жана процесси кафедрасы

2

6.

Искусство факультети:

1) Дизайн кафедрасы

2

3

2) Сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасы

2

4

1

7.

Математика жана информациялык технологиялар факультети:

1) Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн кафедрасы

2

2) Жогорку математика кафедрасы

1

8.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факул ь тети:

Америка жана котормо таануу кафедрасы

1

9.

Педагогика, психология жана дене тарбия факультети:

Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин, адабиятынын теориясы жана усулу кафедрасы

1

10.

Эл аралык медицина факультети:

№2 клиникалык дисциплиналар кафедрасы

1

3

2

11.

Чыгыш таануу жана тарых факультети:

Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология кафедрасы

1

12.

Физика-техника факультети:

Эксперименталдык жана теориялык физика кафедрасы

1

13.

Кыргыз-кытай факультети:

Кытай тили жана кытай таануу кафедрасы

1

1

Конкурстук шайлоого катышуу үчүн талап кылынган документтер арыз берүү мөөнөтү (бир ай) бүткөндөн кийин факультеттердин (университеттин) окумуштуу катчыларына 10 күндүн ичинде тапшырылат.

Конкурска катышуу үчүн талап кылынуучу документтер:

ОшМУнун кызматкерлери үчүн ОшМУнун сайтында документтердин тизмеси үлгүлөрү менен жайгашкан (Сайт ОшГУ – преподавателям – образование – Ученый совет);

ОшМУдан сырткаркы мекемелердин кызматкерлери үчүн талап кылынуучу документтер:

1. Конкурска катышуу үчүн арыз (ОшМУнун ректорунун атына);

2. Иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча (фото сүрөтү менен);

3. Резюме, мурда иштеген жеринен сунуштоо-мүнөздөмө;

4. Иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

5. Иштеген жеринде жетекчилик тарабынан күбөлөндүрүлгөн жарык көргөн илимий жана илимий-методикалык эмгектеринин тизмеси;

6. Нотариус аркылуу же иштеген жеринде кадрдык кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн билими, окумуштуулук даражасы тууралуу дипломдорунун, окумуштуулук наамы тууралуу аттестаттарынын көчүрмөлөрү.

Шайланган талапкерлер үчүн ОшМУ негизги иш орду болууcу шарт.

Университеттин дареги: 723500, Ош ш., Ленин көчөсү, 331, 128-каана, тел.: 7-07-45

374 00:30 11-02-2021

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|