Жанылыктар

Ош мамлекеттик университети факультеттердин кафедраларындагы ваканттык кызмат орундарга конкурс жарыялайт

Аталган жарыя “Ош шамы” гезитинин 2-сентябрь 2020-жылдагы №20 (1504) санында жарыяланган.

Ош мамлекеттик университети факультеттеринин кафедраларындагы ваканттык кызмат орундарга конкурстук шайлоо жарыялайт

Кафедралар

Кафедра башчы-лык орунга

Профес-сордук орунга

Доцент-тик

орунга

Ага оку-туучу-лук орун-га

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети:

1) №1 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы

1

1

1

2) №2 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы

1

2

Орус филологиясы факультети:

1) Орус тили жана адабиятын окутуунун усулу кафедрасы

2

2) Орус тилинин практикалык курсу жана кеп маданияты кафедрасы

1

1

3) Факультеттер аралык орус тили кафедрасы

1

3

Эл аралык мамилелер факультети:

Философия жана политология кафедрасы

3

4

Бизнес жана менеджмент факультети:

1) Бухгалтердик эсеп жана экономикалык анализ кафедрасы

1

5

Медицина факультети:

1) Хирургиялык оорулар кафедрасы

1

2 ) Урология, оперативдик хирургия жана дерматовенерология кафедрасы

1

6

Табият таануу жана география факультети:

1) №2 факультеттер аралык дене тарбия кафедрасы

3

2) Зоология жана жалпы экология кафедрасы

2

Конкурстук шайлоого катышуу үчүн талап кылынган документтер арыз берүү мөөнөтү (бир ай) бүткөндөн кийин факультеттердин (университеттин) окумуштуу катчыларына 10 күндүн ичинде тапшырылат.

ОшМУдан сырткаркы мекемелердин кызматкерлери үчүн талап кылынуучу документтер:

1. Конкурска катышуу үчүн арыз (ОшМУнун ректорунун атына);

2. Иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча (фото сүрөтү менен);

3. Резюме, мурда иштеген жеринен сунуштоо-мүнөздөмө;

4. Иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

5. Иштеген жеринде жетекчилик тарабынан күбөлөндүрүлгөн жарык көргөн илимий жана илимий-методикалык эмгектеринин тизмеси;

6. Нотариус аркылуу же иштеген жеринде кадрдык кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн билими, окумуштуулук даражасы тууралуу дипломдорунун, окумуштуулук наамы тууралуу аттестаттарынын көчүрмөлөрү.

Шайланган талапкерлер үчүн ОшМУ негизги иш орду болууcу шарт.

У ниверситет тин дареги : 723500, Ош ш., Ленин көчөсү, 331, 128-каана, тел.: 2-03-87

1223 16:13 15-09-2020

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|