Объявления

Ош мамлекеттик университети факультет, коллеждеринин кафедраларындагы ваканттык кызмат орундарга конкурстук шайлоо жарыялайт

ЖАРЫЯ

Ош мамлекеттик университети факультет, кол л еждер ин ин кафедраларындагы ваканттык кызмат орундарга конкурстук шайлоо жарыялайт

Аталган жарыя 2019-жылдын 15-ноябрында “Ош шамы” гезитинин №36 (1479) санында жарык көрдү.

Кафедралар

Каф едра башчы-лык орунга

Профес-сордук орунга

Доцент-тик

орунга

Ага оку-туучу-лук

орунга

1.

Кыргыз тил илими

1

2.

Кыргыз адабияты

1

3.

Дүйнөлүк адабият

1

4.

Информатика

1

3

5.

Эл аралык мамилелер

1

6.

Акушердик иши жана гинекология

1

7.

Урология, оперативдик хирургия жана теривенерология

1

8.

Коомдук дисциплиналар (медколлеж)

1

9.

Фармацевтикалык дисциплиналар (медколлеж)

1

10.

Тилдер жана адабияттан билим берүүнүн теориясы жана методикасы (ИПК)

1

11.

Кытай котормо таануусунун орто кесиптик билим берүүнүн кафедрасы (коллеж)

1

Конкурстук шайлоого катышуу үчүн талап кылынган документтер арыз берүү мөөнөтү (бир ай) бүткөндөн кийин факультеттердин (университеттин) окумуштуу катчыларына 10 күндүн ичинде тапшырылат.

ОшМУдан сырткаркы мекемелердин кызматкерлери үчүн талап кылынуучу документтер:

1. Конкурска катышуу үчүн арыз (ОшМУнун ректорунун атына);

2. Иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча (фото сүрөтү менен);

3. Резюме, мурда иштеген жеринен сунуштоо-мүнөздөмө;

4. Иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

5. Иштеген жеринде жетекчилик тарабынан күбөлөндүрүлгөн жарык көргөн илимий жана илимий-методикалык эмгектеринин тизмеси;

6. Нотариус аркылуу же иштеген жеринде кадрдык кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн билими, окумуштуулук даражасы тууралуу дипломдорунун, окумуштуулук наамы тууралуу аттестаттарынын көчүрмөлөрү.

Шайланган талапкерлер үчүн ОшМУ негизги иш орду болууcу шарт.

Университеттин дареги: 723500, Ош ш., Ленин көчөсү, 331, 128-каана, тел.: 2-03-87.

1049 11:56 19-11-2019

                 

Объявления

|< 1 2 3 >|