Объявления

Ош мамлекеттик университети факультет, коллеждеринин кафедраларындагы ваканттык кызмат орундарга конкурстук шайлоо жарыялайт

ЖАРЫЯ

Ош мамлекеттик университети факультет, кол л еждер ин ин кафедраларындагы ваканттык кызмат орундарга конкурстук шайлоо жарыялайт

Аталган жарыя «Ош шамы» коомдук-саясий гезитинин 9-октябрдагы №32 (1475) санында жарык көргөн.

Кафедралар

Каф едра башчы-лык орунга

Про-фес-сордук

орунга

Доцент-тик

орунга

1.

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

1

2.

Эл аралык укук, бизнес жана туризм

1

3.

Дүйнөлүк адабият

1

4.

Хирургиялык оорулар

1

5.

Алгебра жана геометрия

1

6.

Программалоо

1

7.

Жалпы физика жана физиканы окутуунун усулу

1

8.

Орто кесиптик билим берүүнүн теориясы жана методикасы (ИПК)

1

9.

Техникалык адистиктер (ИПК)

1

10.

Чыгыш таануу

1

11.

Англис тили (ДТМ факультетинин коллежи)

1

12.

Котормо иши (ДТМ факультетинин коллежи)

1

Конкурстук шайлоого катышуу үчүн талап кылынган документтер арыз берүү мөөнөтү (бир ай) бүткөндөн кийин факультеттердин (университеттин) окумуштуу катчыларына 10 күндүн ичинде тапшырылат.

ОшМУдан сырткаркы мекемелердин кызматкерлери үчүн талап кылынуучу документтер:

1. Конкурска катышуу үчүн арыз (ОшМУнун ректорунун атына);

2. Иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча (фото сүрөтү менен);

3. Резюме, мурда иштеген жеринен сунуштоо-мүнөздөмө;

4. Иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

5. Иштеген жеринде жетекчилик тарабынан күбөлөндүрүлгөн жарык көргөн илимий жана илимий-методикалык эмгектеринин тизмеси;

6. Нотариус аркылуу же иштеген жеринде кадрдык кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн билими, окумуштуулук даражасы тууралуу дипломдорунун, окумуштуулук наамы тууралуу аттестаттарынын көчүрмөлөрү.

Шайланган талапкерлер үчүн ОшМУ негизги иш орду болууcу шарт.

Университеттин дареги: 723500, Ош ш., Ленин көчөсү, 331, 128-каана, тел.: 2-03-87.

1307 14:41 16-10-2019

                 

Объявления

|< 1 2 3 >|