Жанылыктар

2021 ж. 15 февралында КРФ деканаты тарабынан 1 курсунун старосталары жана алардын орун басарлары менен чогулуш онлайн режиминде откорулду

Чогулуштун тартибинде томонку суроолор каралды:

1. Студенттердин сабактарда катышуусу

2. Окуу учун толом акыларын толоо

3. Кышкы сессиянын карыздарын жоюу

146 17:19 16-02-2021

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 >|