Жанылыктар

Бүтүрүүчү курстарга өндүрүштүк практикага багыт берүүчү конференция болуп өттү

Финансы-юридикалык колледжинде 2021-жылдын 16-апрель күнү “Финансы жана банк иши” ПЦКсынын бүтүрүүчү курстарына өндүрүштүк практикага багыт берүүчү конференция болуп өттү. Анда өндүрүштүк практиканын максаттары, милдеттери, техникалык коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча маалымат берилди. Күндөлүктү толтуруп, отчет, портфолио жасоо, талап кылынган документтерди топтоо ж.б.у.с зарыл болгон маалыматтар угузулду. Студенттер өздөрүн кызыктырган суроолорго жооп алышты.

ФжБИ ПЦКсынын практика боюнча жооптуусу Аскаралиев Шаирбек Аскаралиевич жана практика жетекчи катары циклдын жалпы окутуучулары катышты.

57 15:50 19-04-2021

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|