Жанылыктар

МИТ факультетинин алдындагы илимий семинардын жүрүшү

Дифференциалдык теңдемелер теориясынын актуалдуу маселелери боюнча МИТ факультетинде илимий семинар болуп өттү. 1. “Рейс моделинин теңдемеси жана аны жалпылоо. Параметрлерди аныктоо ыкмасы” деген темада ф.-м.и.д.,профессор К.А.Алымкулов, профессор К.Г.Кожобеков жана доцент Б.Азимов доклад жасашты. 2. “Тиешелүү козголбогон теңдеме регулярдык өзгөчө айланага ээ болгон учурда Дирихле маселесинин чыгарылышынын асимптотикасы” деген темада ф.-м.и.доктору, профессор Д.А.Турсунов жана аспирант О.М.Орозов доклад жасашты. Бул илимий семинар окутуучулардын, аспиранттардын жана магистранттардын катышуусунда болуп өттү.
316 13:28 26-12-2020

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|