Жанылыктар

7-май, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин окумуштуулары Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына карата өткөрүлгөн эл аралык онлайн-конференцияда.

7-май, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин окумуштуулары Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына карата өткөрүлгөн эл аралык онлайн-конференцияда. И.Арабаев атындагы КМУ «Героика Второй мировой войны и вклад Стран Содружества в Победу в ВОВ (1939-1945 гг.)» аттуу онлайн илимий-теориялык конференция өткөрдү. Ага Россия, Казахстан, Тажикстан, Өзбекстан ж.б. мамлекеттердин өкүлдөрү катышышты. Жогорудагы конференцияда т.и.к., доцент Арстанов С.А. жана т.и.к., доцент Чыныкеева Г.Э. “Вклад вузов г. Ош в Великую Победу во время Великой Отечественной войны” деген темада баяндама жасашты. Баяндамалардын тексттери И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысына жарык көрөт.
811 13:57 07-05-2020

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|