Жанылыктар

СГД кафедрасы, февраль, 2021: Учурдун талабына ылыйык дистанттык окутуунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында усулдук семинар өткөрүлдү

Учурдун талабына ылыйык дистанттык окутуунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында “Перевернутый класс” (тескери класс) деген темадагы усулдук семинар өткөрүлдү. Санарип доорунда салттуу жана электрондук окутуунун мүмкүнчүлүктөрүн ийгиликтүү айкалыштырган моделге өтүүнүн мааниси өтө чоң. Анткени биздин иш-аракеттерибиздин олуттуу бөлүгү виртуалдык мейкиндикте орун алган. Семинарда салттуу окутуунун жана заманбап окутуунун “тескери класс” методдорунун айырмасы, атрыкчылыктары жана эффективдүүлүгү тууралуу кенен маалымат берилди.
173 09:05 16-02-2021

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|