Жанылыктар

СГД кафедрасы, январь, 2021: Латын тилинде ыр жана учкул сөздөрдү жаттоо учуру

Латын тили дисциплинасынын улук окутуучусу Р.Б.Дыйканбаева окуткан студенттер сабака болгон кызыгуулары жогору экендиктерин көрсөтүштү. Окуу семестринин акыркы жумасында англис жана орус группалары үчүн латын тили дисциплинасы боюнча студенттердин өз алдынча иштерин жыйынтыктоо жүргүзүлдү. Студенттерге латын тилинде гимн жана макал-лакап, учкул сөздөрдү жатка айтуу тапшырмалары берилген.
263 16:06 27-01-2021

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|