Жанылыктар

Кафедра СГД, декабрь, 2020: Ачык сабак

12.12.2020 Латын тили дисциплинасынын окутуучусу Акбар кызы Эркайым 1eng-18-20 тайпасына "Noun and it's categories" деген темада ачык сабак Zoom платформасы аркылуу өттү. Сабакта интерактивдүү метод колдонулду.Сабактын биринчи этабында уюштуруу, студенттерге өтүлүүчү темага байланыштуу контролдук суроолор берилди. Студенттердин өтүлүүчү темага карата билимин текшерилип андан соң сабактын экинчи этабы башталды. Экинчи этабында студенттерге жаңы тема түшүндүрүлдү анда слайд, видео каражаттары колдонулду. Үчүнчү этабында студенттердин алган билимин текшерүү үчүн көнүгүүлөр берилди. Жыйынтыгында активдүү студенттерге балл берилип, тапшырма түшүндүрүлдү.
312 15:28 12-01-2021

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|