Жанылыктар

Кафедранын окутуучулары кеспиптик билимин оркундотуу учун кезектеги семинарга катышышты.

Ушул жылдын 27-январында ОМОКБ да откон семинарга КД 1 кафедрасынын окутуучулары Заирова Г.М., Эсеналиева Ж.А., Мамырова К.К., Ажимаматова Р.М., Салиева Р.Ш., Мурзабек кызы А., Асанбек кызы А., Акбалаева Б.А. катышышты. Белгилей кетсек аталган семинар «Практическая кардиология: просто о сложном.» теген темада АВМК тарабынын уюштурулуп, анда профессорлор Джумгулова А.С. жана Полупанов А.Г. лекция окушту. Семинардын сонунда катышуучулар кызыктырган суроолорго тиешелуу жоопторду алышты, ошондой эле сертификаттар тапшырылды.
219 14:23 29-01-2021

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|