Жанылыктар

№1-окуу корпусунда 2018-жылы аткарылган иштер боюнча маалымат баяндама.

ОшМУнун административдик чарба департаментинин коменданттары тарабынан 2018-жылдын 12 ай аралыгында аткарган жумуштары боюнча маалымат баракчасынын формасы.

Окуу корпус (жатаканалар)боюнча маалымат .

Корпус( жатакана) аталышы

1 -окуу корпусу

Комендант

Курбанбаев Жамшит

Байланыш номери

0779973022 вахта 24044

Отчет тук мезгил

2017-2018 окуу жылы

I Б ӨЛҮМ. ЖЕТИШКЕНДИКТЕР. ( Ар бир айга аткарылган иштер боюнча баяндап жазыңыз)

Аткаруу убагы

Жазуу баяндамасы

1

январь

Имараттын 1-кабаттын коридору оңдоп түзөлдү.Ректорат жактагы 13эшик алмашылды.

2

февраль

203.303 кааналар оңдоп түзөлдү

3

март

Корпустун бак дарактары акталып,формавкаланды.компютердик борборго жана дистанттык борборго ОСП үлгүсүндөгү өрт өчүргүч коюлду

4

апрель

Корпустун арт тарабына кара топурак төгүлүп,газон чөп уругу себилди.Корпустун айланасына гүлдөр эгилди.Корпустун айланасындагы скамейкалар сырдалды.Гүл казандар алмашылды.

5

май

Корпустун арт жагындагы волейбол аянтчасынын тосмолору сырдалды.Кабыл алуу комиссиясынын 136-каананын А.Б.В кааналары оңдоп түзөлүп,жарнак тактайчалары сырдалды.Кошумча чыгуу эшиктери темир эшиктерге алмашылды жана сырдалды.

6

июнь

Корпустун жер төлөсүндөгү 5каана толук оңдоп түзөлүп коридору оңдоп түзөлүп жарыктандыруусу алмашылды.Жылуулук системасындагы 17регистр алмашылып,30регистр оңдоп түзөлдү.Жер төлөдөгү 8м болгон ф100 труба алмашылды.Элеватор толук кароодон өттү.

7

июль

Ажааткана менен жер төлөгө желдетүү коюлду,Ажаткананын сырты сырдалды.Корпуска пожарный сигнализация орнотулду.

8

август

Корпустун чатыры 3кө бөлүнүп толугу менен жаңыланды.2.3-кабаттар толугу менен оңдоп түзөлдү.3-кабатта компютер борборунда 105м2 полу алмашылды.Корпустун блок,стол,стулдары сырдалып жаңы окуу жылга даяр болду.

9

сентябрь

Корпустун астындагы фонтан толук оңдоп түзөлдү.Көчө тараптын тосмолору сырдалды.

10

октябрь

Корпустун эки тарабындагы кошумча чыгуу тепкичтери оңдоп түзөлүп сырдалды.элеватордун монометри,термометри госстандарттан өтүп коюлду.119,123-кааналарга ламинант паркет басылды

11

ноябрь

Корпустун астындагы гүлдөр алынып,бак-дарактар бир сыйра иретке келтирилди.Корпустун арт тарабындагы 2-кабат менен 3-кабаттын ортосундагы 110 метр тыныкелер алмашылды.

12

декабрь

Корпустун типографиясы толук оңдоп түзөлдү.библиотекасы да толук оңдоп түзөлдү.2-кабаттагы Нур гезити,акыйкатчы жайгашкан 3 каана толук оңдоп түзөлдү.

II БӨЛҮМ. КӨЙГӨЙЛӨР.( Иш учурунда кандай көйгөйлөр кезиктиңиз жана сиз аны кантип чечтиңиз?)

Убагы (айы)

Көйгөйлөрдү кантип чечтиңиз?

1

Көйгөйлөр ар дайым болот,бирок АЧДнын жетекчилери менен чечилет.

III БӨЛҮМ. АЛДЫДА АТКАРЫЛУУЧУ ИШТЕРДИ БАЯНДАП ЖАЗЫҢЫЗ.

1

Жер төлөдөгү китеп сакталган жайга желдеткич киргизүү,терезелерин,жарыктандыруу жана астын тегиздөө зарыл.

2

Корпустун арт жак короосуна асфалть бастырып ,суу кеткен арыктарды чыгаруу зарыл.

IV БӨЛҮМ. СУНУШ-ПИКИРЛЕР.

1

Корпустун кире бериштеги түркүктөрдөгү сары таштарды алмаштырып,тепкичиндеги мрамор таштарын жаңылоону сунуштайт элем.

2

Жазга карата гүл казандарга кара топурак салып жана газондорго селитра берсек болот эле.

V БӨЛҮМ. CҮРӨТ(аткарылган иштер боюнча сүрөт тиркелсин).

Отчет түзүлдү

Түзүлгөн датасы: _________________________________

(Аты жана фамилиясы)

Отчету түзгөн: ____________________________________

(Колу) ____________________________________________

780 16:06 17-01-2019

                 

Жанылыктар

|< 1 >|