Объявления

ОшМУ факультет, коллеждеринин кафедраларындагы ваканттык кызмат орундарга конкурстук шайлоо жарыялайт

Аталган жарыя 2019-жылдын 22-ноябрында “Ош шамы” гезитинин №37 (1480) санында жарык көрдү.

ЖАРЫЯ

Ош мамлекеттик университети факультет, кол л еждер ин ин кафедраларындагы ваканттык кызмат орундарга конкурстук шайлоо жарыялайт

Кафедралар

Каф едра башчылык орунга

Ага окутуучу-лук

орунга

1.

Факультеттер аралык орус тили кафедрасы

1

2.

Башталгыч, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы кафедрасы

1

3.

№1 факультеттер аралык дене тарбия кафедрасы

1

4.

Фармацевтикалык химия жана дары каражаттарынын технологиясы кафедрасы

1

5.

Хирургиялык дисциплиналар травматология курсу менен кафедрасы (Эл аралык медицина факультети)

1

6.

Информациялык технологиялар жана автоматташтырылган системалар кафедрасы

2

7.

Энергетика кафедрасы

1

8.

Америка-Европа таануу жана лингвистика кафедрасы

1

9.

№2 факультеттер аралык дене тарбия

1

10.

Дин таануу жана жалпы билим берүүчү дисциплиналар кафедрасы (Арашан-гуманитардык институту)

1

11.

Табият таануу жана так илимдер кафедрасы (медколлеж)

1

12.

Орто кесиптик билим берүүдөгү тилдер кафедрасы (ИПК)

1

Конкурстук шайлоого катышуу үчүн талап кылынган документтер арыз берүү мөөнөтү (бир ай) бүткөндөн кийин факультеттердин (университеттин) окумуштуу катчыларына 10 күндүн ичинде тапшырылат.

ОшМУдан сырткаркы мекемелердин кызматкерлери үчүн талап кылынуучу документтер:

1. Конкурска катышуу үчүн арыз (ОшМУнун ректорунун атына);

2. Иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча (фото сүрөтү менен);

3. Резюме, мурда иштеген жеринен сунуштоо-мүнөздөмө;

4. Иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

5. Иштеген жеринде жетекчилик тарабынан күбөлөндүрүлгөн жарык көргөн илимий жана илимий-методикалык эмгектеринин тизмеси;

6. Нотариус аркылуу же иштеген жеринде кадрдык кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн билими, окумуштуулук даражасы тууралуу дипломдорунун, окумуштуулук наамы тууралуу аттестаттарынын көчүрмөлөрү.

Шайланган талапкерлер үчүн ОшМУ негизги иш орду болууcу шарт.

Университеттин дареги: 723500, Ош ш., Ленин көчөсү, 331, 128-каана, тел.: 2-03-87.

1117 11:31 27-11-2019

                 

Объявления

|< 1 2 3 >|