Новости

“Аралыктан билим берүүдө практикаларды уюштуруу жана анын көйгөйлөрү”

ОшМУнун Финансы-юридикалык колледжинин базасында түзүлгөн “Кыргызстандагы орто кесиптик экономикалык окуу жайлардын - Ассоциациясы” тарабынан 2020-жылдын 30-апрелинде “Аралыктан билим берүүдө практикаларды уюштуруу жана анын көйгөйлөрү” деген темадагы онлайн конференция болуп өттү. Конференцияга төмөнкө окуу жайлардын жетекчилери, практика башчылары, кафедра жана цикл башчылары, окутуучулар катышышты: 1. Ош-соода экономикалык колледжи; 2. Жалал-Абад шаарындагы Укук, бизнес, информатика колледжи; 3. Сүлүктү аймактык колледжи; 4. К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин Гуманитардык-экономикалык колледжи; 5. Ош технологиялык университетинин Технологиялык колледжи; 6. Кыргыз өзбек университетинин Ала-Бука кесиптик колледжи; 7. Майлу-Суу шаарындагы Борбордук Азия колледжи; 8. Кыргыз өзбек университетинин Кесиптик колледжи; 9. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжи; 10. Баткен мамлекеттик университетинин Баткен къп тармактуу институту; 11. Б. Мурзаибраимов атындагы Эл аралык техникалык билим берүү институту; 12. Таш-Көмүр аймактык колледжи; 13. Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун Коледжи; 14. ОшМУнун Финансы-юридикалык колледжинин жалпы администрациясы катышышты. Алгач конференцияны ОшМУнун ЖОЖго чейинки билим берүү жана кесипке багыт берүү иштери боюнча проректору б.и.к., доцент Эркебаев Тажимамат Кудайбердиевич ачып берип, андан кийин планга ылайык уюштурулду
836 12:30 23-05-2020

                 

Новости

|< 1 2 3 4 5 >|