Анонс

Мевлана программасы боюнча Кастамону университетинен келген жыйынтык

Кастамону университетине мевлана программасы боюнча келген жыйынтык Профессордук-окутуучулук курам 1. Самиев К. – өтпөдү 2. Султанова С. – өтпөдү 3. Уметалиев М. – өттү 4. Мырзаибраимова С. - өтпөдү 5. Козукулов Т. – өттү 6. Абдыраева Г. – өтпөдү 7. Ражапова Н. – өттү 8. Калбердиев А. – өттү 9. Калдыбаева Г. – өттү 10. Алимова Г. – өтпөдү 11. Мамытов А. – өттү 12. Бекмуратов – өтпөдү 13. Ботоноев Ж. – өттү 14. Тагайбекова А. - өтпөдү Өткөн студенттер Edil MASALBEKOV Kırgızistan Oş Devlet Üni. Seyitbek STALBEKUULU Kırgızistan Oş Devlet Üni. Aizhana İBRAEVA Kırgızistan Oş Devlet Üni. Bektur KALMAMAT UULU Kırgızistan Oş Devlet Üni. Asilbek ABDULGANİEV Kırgızistan Oş Devlet Üni. Üsön MAMATTURSUNUULU Kırgızistan Oş Devlet Üni.
4632 09:32 17-07-2014

                 

Анонс

|< 1 >|