Анонс

Мевлана программасы боюнча кулактандыруу!

Кулактандыруу!!! Мевлана программасы боюнча ар бир факультеттен жооптуу адамдар дайындалып 0553531313 уюлдук телефону жана mevlana.osu@gmail.com адреси боюнча тез арада кайрылуусун өтүнөбүз! Мевлана программасы боюнча Жогорку Билим Беруу Комиссиясы (УАК) тарабынан белгиленген маанилүү даталар: Тажрыйба алмашуу программасын жогорку окуу жайларда жарыялоо 30 март – 14 апрель; Арыздарды кабыл алуу 15 апрель – 22 апрель; Арыздарды баалоо 24 апрель – 2 май; Жыйынтыктардын Жогорку Билим Беруу Комиссиясына (УАК) тапшыруу 5 май; Баалоонун жыйынтыктары тууралуу жарыялоо 12 май
4157 15:41 02-04-2014

                 

Анонс

|< 1 >|