Новости

Илим жана билим каналында «Эненин бала тарбиялоодогу орду»

2020-жылдын 4-мартында ОшМУ нун теология факультетинин доценти А. Жусубалиев ЭЛТРдин Илим-Билим каналынын «Биринчи бол» программасында «Баланы тарбиялоодо эненин орду» деген темадагы талкуу маекке катышты. А. Жусубалиев программада Азирети Мухаммед пайгамбардын хадистеринин мисалында бала тарбиялоодо диний таалим-тарбиянын таасири жөнүндө маалымат жана сунуштарын айтты.

287 00:04 05-03-2020

                 

Новости

|< 1 2 3 4 5 >|