Анонс

Мевлана программасы боюнча Синоп университетинен келген жыйынтык

Студенттердин тизмеси:_________________
1. Жумабекова Гулина, педагогика факультети 1-курс, _______________
2. Мамросул кызы Ыкыбал, педагогика факультети, 1-курс_____________
3. Улукбек кызы Үмүтай, педагогика факультети, 2-курс______________
4. Замирбек кызы Максат, педагогика факультети, 2-курс_____________
5. Кулбаева Динара, Бизнес жана менеджмент факультети, 1-курс______
6. Абдулла кызы Жаңылай, Медицина факультети, 2-курс_______________
Калуу мөөнөтү: 4 ай__________________

Окутуучулардын тизмеси:____________________________________________
1. Курманбекова Азиза, Бизнес жана менеджмент факультети, калуу мөөнөтү 1 жума__
2. Асанов Мирлан, Бизнес жана менеджмент факультети, калуу мөөнөтү 1 жума_______
3. Исраилов Тимур, Бизнес жана менеджмент факультети, калуу мөөнөтү 1 жума______
4. Ысманалиев Курманбек,Бизнес жана менеджмент факультети,калуу мөөнөтү 1 жума__
5. Мамытов Табалды, ТТГФ, калуу мөөнөтү: 1 жума_________________________________
6. Мырзаибраимов Рахман, Математика жана инф. тех. фак. калуу мөөнөтү: 1 жума___
7. Байсубанова Венера, педагогика факультети, калуу мөөнөтү: 2 жума_____________
8. Чотурова Уулкыз, медицина факультети, калуу мөөнөтү: 2 жума__________________
4839 16:21 21-07-2014

                 

Анонс

|< 1 >|