Новости

"Келечек муунду руханий өнүктүрүү- өлкөнүн заманбап өнүгүүсүнүн кепилдиги"

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын Президентинин "Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө" Жарлыгына ылайык уюштурулуп жаткан маданий гуманитардык,илим билим берүү жана дене тарбияны өнүктүрүү ишмердигин жайылтуу маселелерине арналган "Келечек муунду руханий өнуктүрүү –өлкөнүн заманбап өнүгүүсүнүн кепилдиги"аттуу илимий практикалык конференция болуп өттү.
110 16:03 08-04-2021

                 

Новости

|< 1 2 3 4 5 >|