Анонс

Бүтүрүүчүлөр жөнүндө маалымат кийрүү

Урматтуу коллегалар! Факультеттин бүтүрүүчүлөрү боюнча сайтка маалымат кийрүүнү активдештирүүңүздөрдү суранабыз."Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын" "Бүтүрүүчүлөрдү издөө" бөлүмүндө тиешелүү атайын анкетаны бүтүрүүчүлөрүңүздөрдүн толтуруп берүүсүнө жардамдашыңыздар.
3631 16:12 28-02-2014

                 

Анонс

|< 1 >|