Новости

СГД кафедрасы, декабрь, 2020: Заманбап билим беруу

Заманбап билим беруудо окутуучу студенттердин диалог жургузуу жондомун онуктурууну камтыган компетентуулук мамилени жарыя кылат. Компетентуулук мамилени натыйжалуу ишке ашырууда иштин топтук формасы коп мумкунчулукторду жаратат. Жумушту уюштуруунун бул формасы жалпы ишке жеке катышуу сезимин калыптандырат жана окууга мотивацияны тузууго мумкундук берет. Алар озулору айткысы келген шарттарга туш болушат, анткени микроколлективде ар бир адам озунун жеке маанилуулугун жана чыгармачыл кучуно болгон ишенимин сезет. Алар бир гана окутуучу менен баарлашпастан, оз ара да пикир алмашышат. Бирок аралыктан окутууда иштин топтук формасын уюштуруу коп кыйынчылыктарды жаратат. Уюштурулганда да, студенттердин оз ара кызматташуусуна окутуучу кантип коз салат, кантип багыттайт? Азыркы заманбап информациялык технологиялардын жардамы менен жумуштун бул формасын да уюштурууга болоорун ZOOM конференциясынын “сессиялык залдар” функциясы далилдейт. Бул функциянын озгочолугу конференциядагы студенттерди озунчо болмолорго болууго мумкундук берет. Болмонун мучолору аудио, видео жана экранды болушуу мумкунчулукторуно ээ. Мындан тышкары, топто иштеген мучолор жардам сурап, окутуучуну оз болмосуно чакыра алышат. Окутуучу болмолордун арасында эркин кирип чыгып журо алат.
436 20:16 28-12-2020

                 

Новости

|< 1 2 3 4 5 >|