Новости

"Практикаларды кесипке багыттоодо аны уюштуруп өткөрүүдөгү программалардын абалы" атуу конференциясында

08.02.2018ж "Клиникалык дисциплиналар 1" кафедрасынын төмөндөгү окутуучулары:к.н.н.,доцент Маматова С.М.,Эсеналиева Ж.А.,Турдалиев С.О.,Абдыкайымова Г.К. "Практикаларды кесипке багыттоодо аны уюштуруп өткөрүүдөгү программалардын абалы жана анын негизги билим берүү программасындагы компетенцияларды калыптандырууда окуу жай менен өндүрүштүн байланышы" атуу конференциясында катышып келишти.
1358 09:58 12-02-2018

                 

Новости

|< 1 2 >|