Анонс

ИЛИМ КҮНҮНӨ КАРАТА МЫКТЫ ЭМГЕКТЕР БОЮНЧА КОНКУРСТАР ӨТКӨРҮЛӨТ!

Урматтуу кесиптештер!

Илим күнүнө карата 2020-жылы жарыкка чыккан эмгектер үчүн “Мыкты монография”, “Мыкты окуу куралы”, “Мыкты окуу-усулдук колдонмо” конкурстары өткөрүлөт.

Каалоочулар эмгекти жана эмгекти конкурска сунуштагандыгы жөнүндө кафедранын кеңешмесинин, факультеттин Окумуштуулар кеңешинин (методикалык кеңештин) чечимдерин 2020-жылдын 24-октябрына чейин факультеттердин декандарынын илимий иштер боюнча орун басарларына же ОшМУнун башкы имаратындагы 131-каанага тапшыруусу зарыл.

Автордук күбөлүктөрдүн, патенттердин жана «Scopus», «Web of Science» системаларынан жарыкка чыккан илимий эмгектердин көчүрмөлөрү (журналдын сайтындагы шилтеме көрсөтүлөт) тапшырылат.

1075 17:00 02-10-2020

                 

Анонс

|< 1 2 3 >|