Новости

Клиникалык дисциплиналар1» кафедрасында аккредитацияга даярдык коруу уланууда

17.12.2020 куну кафедранын профессордук окутуучулук курамы аккредитацияга даярдык корууну улантып,бир катар маселелерди карап чыгышты: 1.Аккредитациянын талаптарына ылайык БКФнын тузулуусун. 2.Кафедранын сайтынын абалын жакшыртуу,узгултуксуз маалыматтарды жуктоо
290 11:11 18-12-2020

                 

Новости

|< 1 2 3 4 5 >|