Новости

Кафедранын кезектеги отуруму.

 16.10.2020 куну кафедранын кезектеги №3 отуруму болуп отту. Отурумда томондогу маселелер каралды: 1.Аралыктан сабак отууну жакшыртуу,талкуулоо. 2.Учурдук, аралык, жыйынтык текшеруулор учун баалоо каражаттарын жанылап тузуу,(формалары, мазмуну, калыптандыруучу компетенциялардын багытталышын, критерийлерин жанылап тузуу,объективдуулукту камсыздоо, талкуулоо жана бекитуу.) 3. Oз ара cабактарга катышуу боюнча жана анализ беруу. 4. Аспиранттардын отчетторун угуу. 5. Ар турдуу маселелер 5.1 Кафедранын ассистент окутуучуларын окутуучуга откоруу боюнча 5.2 Эл аралык медицина факультетинде “Студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруу” тууралуу ЖОБОНУ иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун курамында иштөөгө ПОКдан сунуштоо. 5.3. Жаныдан кабыл алынган ассистент окутуучулардын жана аларга дайындалган кафедранын насаатчыларын бир ай ичиндеги иши боюнча.
404 20:53 11-12-2020

                 

Новости

|< 1 2 3 4 5 >|