Объявления

Мевлана программасы учун документтерди кабыл алуу датасы узартылды

2016-2017 окуу жылына Мевлана тажрыйба алмашуу программасына документтерди кабыл алуу 10-мартка узартылды.

Мугалимдер үчүн талап кылынуучу документтер:
1) Анкета формасын толтуруу
2) Портфолио (CV Резюме, публикация жонундо маалымат. Проект, семинар, тренинге катышкандыгы жонундо маалымат.)

Студенттер тапшыруу үчүн керек болгон документтер (формалар):

1-Арыз (Заявка) формасы (студент форма заявканы компьютер аркылуу толтурат, принтерден чыгарып кол койуп, андан кийин сканерден өткөрүп PDF-форматы менен биргеликте координаторлоруна тапшырат , атайын үлгүсүндөгү форманы толтурулат).
2-Транскрипт ( GPA, орточосу эң аз 2,50 болуусу шарт) (pdf форматын сканерден өткөрүлүүсү шарт) англис же түрк тилине котормосу болуусу керек. Транскрипт- окуган предметтери.
3- Студенттин түрк тили боюнча сынактын жыйынтык баасы (Түрк тили сынагынын жок дегенде %50 туура болушу керек) же түрк тилин билет деген сертификат, документ болуусу шарт.
Эскертүү: Түрк тили маселеси боюнча университеттин эл аралык байланыштар бөлүмү тарабынан уюштурулуп жаткан жаңы Түрк тили курсунун жана ТӨМЕР программасынын катышуучулары да Мевланага документтерин тапшыра алышат. Ар бир катышуучуга 1 гана университет тандоого мүмкүнчүлүк берилет.Квоталарды Шилтеме ден жана Ош МУ менен түзүлгөн келишимдердин тизмесин Шилтеме ден алыңыздар.
Тиешелуу документтер ар бир факультеттин эл аралык байланыштарынын жооптууларына тапшырылат.

ОшМУнун эл аралык байланыштарына жооптуулардын тизмеси:
Шилтеме де.
9012 14:39 27-02-2016

                 

Объявления

5698 13:50 14-10-2017

Эразмус+КА107 на второй семестр 2017-2018 учебного года в университет Кадис (Испания) открыт !!!

VIII КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ 100 СТИПЕНДИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ КАДИСА (ИСПАНИЯ) ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, МАГИСТРАТУРЫ И АСПИРАНТУРЫ В 2017/18 УЧЕБНОМ ГОДУ

3029 09:54 12-10-2017

Информационный Центр ДААД 25.10.2017 приглашает студентов ОшГУ, ОшТУ, ОшМСУ на презентацию и тренинги о возможности обучения и проведения исследований в Германии, а также проведем тренинги для желающих по подаче документов на стипендии ДААД !!

3833 15:48 02-10-2017

Начался набор студентов в университет Жумхуриет в Турции (факультетов Теологии, Медицины и Бизнеса менеджмента ОшГУ)!!!

3573 11:20 22-08-2017

Кыргызско-турецкий университет «Манас» объявляет об открытии набора на академическую мобильность на осенний семестр 2017-2018 учебного года

15009 13:05 12-06-2017
|< 1 2 >|