Абитуриенттерге ББПнын контингенттин калыптандыруу саясаты