Бүтүрүүчүлөргө Жарыялар

Жарыялар

Урматтуу бүтүрүүчүлөр!

QSтин Чыгыш Европа жана Борбордук Азия рейтингинин (QS EECA), QSтин Дүйнөлүк Рейтингинин (QS GR) талаптарына ылайык “Жумуш менен камсыз болуу рейтинги” үчүн Сиздер атайын АНКЕТА аркылуу өзүңүздөр окуп бүтүргөн сүйүктүү Ош мамлекеттик университети жөнүндө сурамжылоого катышып, пикир калтыра аласыздар.

Ошондуктан Google форма катары түзүлгөн төмөнкү анкетага акыркы беш жылдагы башкача айтканда  2017-2018- 2019- 2020- 2021-жылдардагы бүтүрүүчүлөр жооп бере аласыздар:

https://forms.gle/paNC6H4z3tbCpTzA7

Акыркы мөөнөт:  2022-жылдын 25-марты