Университет Структуралар Факультеттер Кыргыз-Түрк факультети

Кыргыз-Түрк факультети

Адрес пр. Масалиева 91а, г., Ош 714000,
Телефон 0772 424 324
Факс
Веб-сайт http://ktf.oshsu.kg.
E-mail dekanktf@oshsu.kg

                                                                                                                                                  

ОшМУнун Кыргыз-Түрк факультети 2018-жылдын 25-майында Окумуштуулар кеңешинин №7 токтомунда кабыл алынган чечиминин жана университеттин ректорунун 2018-жылдын 26-майындагы №438 буйругунун негизинде ачылган. Факультетти саясий илимдеринин кандидиты, доцент Тимур Козукулов жетектөөдө.

Кыргыз-Түрк факультетинде билим берүү процесси  Түркиянын Кастамону, Sivas Cumhuriyet сыяктуу белгилүү университеттери менен биргеликте түзүлгөн окуу пландары жана алмашуу программаларынын алкагында жүргүзүлөт.

Факультеттин миссиясы – Кыргыз-Түрк факультети адам укугун коргогон, рухий байлыктарга жан тарткан, акылга бай, сезгич, адептүү, жоопкерчиликтүү, тапкыч, заманбап маалымат технологияларын башкара алган, улуттук нарк-насил жана байлыктарды барктаган, ар кандай маселеге сын көз менен караган, баамчыл, демократиянын шарттарын аздектеген, эркин ойлонгон, искусствого баа берген, Кыргыз Республикасынын демократиялашуу жана базар экономикасына өтүү процесстеринин тездешине өз салымын кошкон жаратман муунду өстүрүү жана адистерди тарбиялап чыгаруу.

Факультеттин максаты – Заманбап университеттердин моделин жана заманбап таалим-тарбия берүү стандарттарын колдонуп, Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына үлгү болгудай системаны куруу, дүйнөлүк интеграция процессинде алдыңкы топто жүрүү.

Факультеттин милдети – улуттук жана эл аралык деңгээлде атаандаштыкка туруштук берген татыктуу кадрларды даярдоо. Ар бир студентти окууга, жашоого, чыгармачыл болууга үйрөтүү.

Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Программалык инженерия

бакалавриат

күндүзгү

4 жыл

2

Туризм

бакалавриат

күндүзгү

4 жыл

3

Реклама жана коомчулук менен байланыш

бакалавриат

күндүзгү

4 жыл

4

Экономика

бакалавриат

күндүзгү

4 жыл

5

Режиссура

адистик

күндүзгү

5 жыл

Кафедралар

Кафедранын аталы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Социалдык, экономикалык дисциплиналар жана компьютердик инженерия

Имаралиев Өмүрбек Рахманалиевич

 

0773 64 66 99 

0504 64 66 99 

oimaraliev@oshsu.kg

 

 

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Аркабаев Нуркасым Кылычбекович

0772424324

 

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Металипова Мээрим Металиповна

0554022208

mmetalipova@oshsu.kg

 

Декандын илимий иштери боюнча орун басары 

Наралиев Тыныбек Абдигапарович

 

0553053551

naraliev@oshsu.kg

Декандын эл аралык байланыштар боюнча орун басары 

Даниярова Аймоор Данияровна

0504740774

adanijarova@oshsu.kg

Декандын тарбия иштери  жана келишимдик төлөмдөр боюнча орун басары

Орозов Максат Омурбекович

0772399167

orozov@oshsu.kg

 

Окуу-усулдук кеңештин

төрайымы

Дооранова Назгул Кубанычбековна

0773338322

ndooranova@oshsu.kg

 

Окумуштуу катчы

Муктарова Аида

0222382544

 

Кесиптик бирликтин  төрагасы

Заиров Дастан Сапарбекович

0777171008

dzairov@oshsu.kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото галерея