University Structures Centers Center for Postgraduate and Continuing Medical Education

Center for Postgraduate and Continuing Medical Education

 Дипломлон кийинки медициналык билим берүү факультетинин, ОшМУнун окумуштуулар кеңешинин чечими менен, 2009-ж 25-мартта ачылган. ОшМУнун  ректорунун буйругу   менен , факультеттин деканы  болуп медицина  илимдеринин кондидаты - Муратов  Жаныбек Кудайбакович дайындалган. ОшМУнун  дипломдон кийинки  медициналык  билим берүү факультети  28 адистик боюнча ( Билим берүү  жана  илим министрлигинен алынган  лицензиялардын  негизинде),  угуучуларды    ординатурага  кабыл алып,  жогорку  кесиптик деңгээлдеги врач адистерди  даярдайт. Факультетти аяктагандан  кийин , угуучуларга  мамлекеттик  үлгүдөгү  сертификаттар  берилет.

ОшМУ ДКМББФнин миссиясы :

-сапаттуу билим берүү;

-адистерди эл аралык стандартка ылайык даярдоо;

-мамлекеттин жана коомчулуктун медицина тармагы боюнча суроо-талаптарын канаттандыруу үчүн жогорку квалификациялуу адистер менен камсыз кылуу.

Адистиктин аталышы

Даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Акушерство жана гинекология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

2

Хирургия

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

3

Травматология и ортопедия

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

4

Онкология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

5

Оториноларингология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

6

Офтальмология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

7

Урология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

8

Анестезиология и реанимация

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

9

Суд.мед.экспертиза

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

10

Нейрохирургия

Ординатура

күндүзгү

4 жыл

11

Терапия

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

12

Неврология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

13

Кардиология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

14

Эндокринология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

15

Гастроэнтерология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

16

Дерматовенерология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

 

Функциональная диагностика

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

17

Инфекционные болезни

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

18

Неонатология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

19

Детская кардиология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

20

Детская эндокринология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

21

Детская неврология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

22

Детская травматология и ортопедия

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

23

Детская оториноларингология

Ординатура

күндүзгү

3 жыл

24

Педиатрия

Ординатура

күндүзгү

2 жыл

25

Үй-бүлөлүк медицина

Ординатура

күндүзгү

2 жыл

26

Стоматология общей практики

Ординатура

күндүзгү

2 жыл

27

Терапевтическая стоматология

Ординатура

күндүзгү

2 жыл

28

Ортопедическая стоматология

Ординатура

күндүзгү

2 жыл

30

Хирургическая стоматология

Ординатура

күндүзгү

2 жыл

31

Эпидемиология 

Ординатура

күндүзгү

2 жыл

32

Гигиена

Ординатура

күндүзгү

2 жыл

           

 Кафедралар

Кафедранын аталышы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

Дареги

Хирургия,акушерство жана гинекология

Д.м.н.,профессор  Ыдырысов И.Т.

   

Терапия жана үй-бүлөлүк медицина

Иметова Жазгул Букарбаевна

   

 

 Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Факультеттин деканы

Жанбаева Анара Кенешовна

0779004243

janbaeva.anara@mail.ru

Декандын орун басары

Абдурасулов Каныбек Камбарович

0772214550

koni05_89@mail.ru

Кафедра башчысы

Ыдырысов Исматилла Токтосунович

0772334433

   dr.ysi@mail.ru

Кафедра башчысы

Иметова Жазгуль Букарбаевна

0772006020

   jazgul80@mail.ru

 

Фото галерея