19:46 21-02   2       19:45 21-02   1       16:25 21-02   Социалдык клиниканын миссиясы жана баалуулуктары       14:54 21-02   ТТГФнин кезектеги Окумуштуулар кенешмеси       10:04 21-02   Профессордук-окутуучулук жамаат үчүн жигердүү иштешине стимул болот.       09:57 21-02   ФЮКда кесипке багыт беруу ишине үгүт иштерин жүргүзүү       09:38 21-02   Communicative English teaching” аттуу семинар болуп өттү.       09:31 21-02   Кайдыгер карабаган инсан       09:24 21-02   Жабыр тарткандарга кайдыгер карабаган инсан       09:15 21-02   Ачык сабак     


You are here: Educational activities / Faculties / Faculty of Business and management

Faculty of Business and management

Information stand
История
Кафедры
Профессорско-преподавательский состав
Структура факультета
Международные связи
Молодежный комитет
Практика и связь с предприятиями
Общественная жизнь факультета
Научно-иследовательская работа
Магистратура
Дистантное обучение
Новости факультета
Программы подготовки
Методическая работа факультета
ОшМУ Бизнес жана Менеджмент факультети 20 жылдык спорттук иш чаранын жабылышы

                                                                                                                        Урматтуу замандаш!
      Коомубуздун ийгилиги – ар бирибиздин ийгилигибизден турат. Ал үчүн биз учурга реалдуу баа берип, келечекти көрө билип, анын талаптарына ылайык адистерди даярдоо – биздин милдет, студенттерибиздин муктаждыгы.
    Дүйнөдөгү экономикалык абалдын тездик менен өзгөрүп өнүгүүсү, Кыргызстандын алардын арасында татыктуу жашап кетүүсү үчүн экономикалык жана башкаруучулук билим-жөндөмдөрүнө ээ адистердин чыгуу муктаждыгы артып бара жаткандыгы шексиз.
  Бизнес жана менеджмент факультети дүйнөлүк стандарттарга жооп берген экономика жана менеджмент багытында өз ишин эң мыкты билген адистерди даярдоону максат кылган жана ишке ашырып келет.
    Бизнес жана менеджмент факультети 9 адистиктеги коомго зарыл болгон адистерди даярдап, Ош мамлекеттик университетинин, жалпы эле Кыргызстандын эң алдыңкыларынан болуп, инновациялык жана интеграциялык процесстердин таралуусуна чоң салымын кошуп келет деп айтууга толук укуктуубуз. 2012-жылы факультетибиздин эл аралык аккредитациядан өтүүсү дагы буга далил боло алат жана биз берген билим эл аралык стандарттарга толук жооп берээрин тастыктайт.
  Факультетибиз өзүнүн профессионал окутуучулук курамына таянып, эл аралык байланыштарынын бекемдигин жана ички жана сырткы мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен мекенибиз Кыргызстанды өнүгүүсүнө зор салым кошооруна ишенемин.
 

Сиздерди терең урматтоо менен, "Бизнес жана менеджмент" факультетинин деканы, финансы-экономика кызматынын мыктысы, экономика илимдеринин кандидаты, доцент Убайдуллаев Мирланбек Байдусенович

             Бизнес жана Менеджмент факультетинин деканы, доцент М.Б. Убайдуллаев 20-21-апрель күндөрү Бишкек шаарында Улуттук илимдер академиясынын Дж. Алышбаев экономика институту жана Кыргыз-Россия Словян университети тарабынан уюштурулган "Экономическое развитие стран ЕАЭС" аттуу темадагы эл аралык илимий практикалык конференцияда, ошондой "Проблемы и перспективы функционирования экономики Кыргызской Республики в ЕАЭС" аттуу темадагы тегерек столго ийгиликтүү катышып келди.

               Факультеты© 2014 OSH STATE UNIVERSITY © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com