История

Ош МУнун “Билим берүүнүн сапаты” департаменти (ББСД) алгач өз ишин университеттин окуу- информациялык департаментинин курамында бөлүм катары баштаган, аны Жороев Кубаныч жетектеген. Бул бөлүм ББ жана ИМдин №339-буйругуна ылайык (2003- ж. 19.05.) 2004-жылы түзүлгөн.

2006-жылдын 9-октябрында ректордун буйругу менен бөлүм департамент аталышына өзгөртүлүп, анын директорлугуна п.и.к., доцент А. Батыралиев дайындалган.

2008-жылдын август айынан департаменттин директору кызматында п.и.к., профессор М. Алтыбаева иштеп келе жатат.

ББСДнын курамына факультеттерде билимдин сапаты боюнча жооптуулар, Ош МУнун карьера борбору кирет жана департамент университеттин окуу-усулдук кеңеши менен тыгыз байланышта иштейт.