История кафедры

“Кылмыш-жаза укугу жана процесси” кафедрасы, бүтүрүүчү кафедра катары кайрадан 2013-жылдын 20-сентябрындагы ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен (№1 протоколу) менен түзүлгөн. Кафедраны ю.и.к., доцент Карабаева Канзада Кадырбердиевна жетектеп келүүдө.

“Кылмыш-жаза укугу” кафедрасы бүтүрүүчү юриспруденция адистиги боюнча, базалык дисциплинар боюнча

 • кылмыш-жаза укугу
 • кылмыш-жазык процессуалдык укугу
 • криминалистика
 • криминология
 • прокурордук көзөмөл
 • адвокаттын ишмердүүлүгү
 • соттук медициналык экспертиза
 • ыкчам –издөө ишмердүүлүгү
 • укук таануу жана катардагы атайын курстарды даярдоону камсыздайт жана аларды адис кылып чыгаруучу болуп эсептелет.

Негизги илимий багыты -юриспруденция адистиги боюнча адистерди даярдоо максатында, студенттерге атайын окуу дисциплинасы боюнча, теориялык жактан билим берүү менен бирге укук коргоо органынын келечектеги кадрларды даярдоо багыты боюнча билим берүү жана аларды даярдоо болуп саналат.

Кафедранын ишмердүүлүгүнүн максаты:

 • илимди өнүктүрүү,
 • “юриспруденция” адистиги боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдоо
 • өзүбүздүн кылмыш-жаза укугу жана кылмыш-жазык процессуалдык мыйзамдарыбызды жана ага негизделген окуу-таанышуу, өндүрүштүк, мамлекеттик практикасын жакшыртуу.

Кафедранын негизги мидеттери: Мамлекеттик окуу стандартына жана окуу планына, окуу жумушчу планына, окуу семестрдик пландарына ылайык, окуу дисциплиналарынын бекитилиши боюнча, кафедрада окутуучулар тарабынан лекциялык жана практикалык сабактардын өтүлүшүн камсыздоо болуп саналат.