Новости Архив

Научная библиотека
Университеттин илимий китепканасында 2018-жылдын экинчи жарым жылдыгына Кыргызстандын жана чет өлкөнүн 93 аталыштагы, 280 даана 679847 сомдук мезгилдүү басылмаларга жазылуу аяктады.

                       ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ИЛИМИЙ КИТЕПКАНАСЫ                     
АР БИР АЙДЫН АКЫРКЫ ЖУМАСЫ "ТАЗАЛЫК КҮНҮ"