17:57 21-01    Кышкы лагерь       14:53 21-01    Грант Посольства США в Кыргызской Республике.       14:48 21-01    Конкурс исследовательских грантов       14:47 21-01   Кышкы лагерь       14:00 21-01   Энергетика кафедрасы өндүрүш жетекчилери менен тегерек стол өткөрдү       13:06 21-01    sfdfdsfd sdfdsfsdf sdf       10:16 21-01   ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору доцент К.Г. Кожобеков ФТФда семинар өттү       10:08 21-01   Семинар-тренинг өттү       10:00 21-01   ФТФда көз карандысыз аккредитацияга даярдык боюнча семинар болду       15:38 20-01   На базе МНОЦ «Университетская клиника» ОшГУ, прошли лекции ведущих ученых из Италии и Швейцарии - Марии Дель Гранде и Оливии Пагани.     


Вы здесь: Университет / Колледжи / Ошский медицинский колледж / Кафедры / Кафедра фармацевтических дисциплин / Илимий-изилдөө иштери

Илимий-изилдөө иштери


Фармацевтикалык дисциплиналар кафедрасынын профеcсордук -окутуучулук курамдын илимий темалары боюнча маалымат.      

Окутуучунун аты-жонү

Илимий теманын аталышы

Илимий жетекчи

1

Коланов О.

Кыргызстандын аймагында кездешүүчү Чанактуулар уруусунун түрлорүнүн таралуусунун географиялык жана экологиялык мыйзам ченемдүүлүкторү.

География илимдеринин доктору,профессор Чодураева Т.

2

Боронова З.

Алкалоидосодержащие растения родов delphinium и Akonitum юга Кыргызстана

Султанжоджаев М.

3

Жоробаева Г.

Кыргызстандын түштүк аймагында таралган белгилүү дары осүмдүктордон суудагы демдемелерди жана кайнатмаларды алуунун айрым масалелери.

Мураталиева А.ф.и.к.доцент

4

Саткеева Д.

5

Карабаева Н.

6

Закирова Б.

Кыргызстандын түштүк аймагында кездкшүүчүдарылык касиеттүү ит мурундун түрлорүнүн учурдагы ресурстук абалы.

Б.и.к.доцент Колнов

7

Акимжанова Э

8

Акматова Г.

9

Оморова А.

Алай кырка тоосунун аймагында таралган витаминдерди кармоочу дары осүмдүктордүн жана аларга жакын түрлордүн флорасы.

Б.и.к.доцент Колнов

10

Эмилова Ч.

11

Атамкулова А.

Элдик медицинада долононун түрлорүнүн дарылык каражат катары пайдалануунун озгочолүкторү.

Б.и.к.доцент Колнов

12

Оморбекова Э

13

Талипова Ж

Фармакология предмети боюнча орто медициналык окуу жайларында “Витаминдер”деген теманы окутууда жергиликтүү материалдарды пайдалануунун озгочолүкторү

Б.и.к.доцент Колнов

14

Болокбаева Р.

Фармакология предмети боюнча орто медициналык окуу жайларында “Четки нерв системасына таасир берүүчү дарылык каражаттар”деген теманы окутууда жергиликтүү материалдарды пайдалануунун озгочолүкторү

Б.и.к.доцент Колнов

15

Арзиева А.

Фармакология предмети боюнча орто медициналык окуу жайларында “Вирустарга каршы дарылык каражаттар”деген теманы окутууда жергиликтүү материалдарды пайдалануунун озгочолүкторү

Б.и.к.доцент Колнов

16

Калыбекова К.

Фармакология предмети боюнча орто медициналык окуу жайларында “Оору пайда кылуучу мите козу карындарга каршы колдонулуучу дарылык каражаттар”деген теманы окутууда жергиликтүү материалдарды пайдалануунун озгочолүкторү

Б.и.к.доцент Колнов

17

Кенешов Б

Кыргыстандын түштүгүндо таралган дубилдик заттарды кармоочу осүмдүктордүн курамындагы айрым заттарга сандык жана сапаттык жактан баа берүү

Кулиев З.х.и.д.

18

Жакыпова Г.


               Факультеты© 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com