17:57 21-01    Кышкы лагерь       14:53 21-01    Грант Посольства США в Кыргызской Республике.       14:48 21-01    Конкурс исследовательских грантов       14:47 21-01   Кышкы лагерь       14:00 21-01   Энергетика кафедрасы өндүрүш жетекчилери менен тегерек стол өткөрдү       13:06 21-01    sfdfdsfd sdfdsfsdf sdf       10:16 21-01   ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору доцент К.Г. Кожобеков ФТФда семинар өттү       10:08 21-01   Семинар-тренинг өттү       10:00 21-01   ФТФда көз карандысыз аккредитацияга даярдык боюнча семинар болду       15:38 20-01   На базе МНОЦ «Университетская клиника» ОшГУ, прошли лекции ведущих ученых из Италии и Швейцарии - Марии Дель Гранде и Оливии Пагани.     


Вы здесь: Университет / Факультеты / Факультет математики и информационных технологий / Кафедры / Технология обучения математики, информатики и образовательного менеджмента / Кафедранын башка илимий мекеме, жогорку окуу жайлар менен байланышы:

Кафедранын башка илимий мекеме, жогорку окуу жайлар менен байланышы:

Кафедранын окуу жайлар жана өндүрүш менен байланыштары:

· Кыргыз билим берүү академиясы (КББА), И.Арабаев атындагы КМУ, ЖАМУ, Нарын МУ, К.Тыныстанов атындагы ЫМУ, ОГПИ, Ош МСУ, Ош ТУ, АлтГУ.

· Ош билим берүү институту, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы

Профессордук-окутуучулук курамы

Кафедранын эл аралык байланыштары:

Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова

кафедра ТОМИ и ОМ

Ош ГУ

Казахский национальной педагогический университет имени Абая

Кызыл-Ординский государственный университет имени Коркыт-Ата

Кулябский государственный университет

Новосибирский государственный технический университет

Семипалатинский государственный педагогический институт

Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни

Худжантский государственный университет имени Гафурова

академиясыакадемиясы

               Факультеты© 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com