16:12 24-01    В стране фразеологических чудес       16:11 24-01    В стране фразеологических чудес       16:10 24-01    В стране фразеологических чудес       16:08 24-01    В стране фразеологических чудес       16:07 24-01    В стране фразеологических чудес       16:05 24-01    В стране фразеолгических чудес       16:04 24-01   В стране фразеологических чудес       15:59 24-01    Зимний лагерь 2017       15:45 24-01    Журналистика кафедрасында мектеп окуучулары үчүн кышкы лагер болуп өттү        15:40 24-01    Умники и умницы     


Вы здесь: Университет / Факультеты / Факультет математики и информационных технологий / Кафедры / Технология обучения математики, информатики и образовательного менеджмента / Математиканы, информатиканы окутуу технологиялары жана билим берүүдөгү менеджмент кафедрасы

Математиканы, информатиканы окутуу технологиялары жана билим берүүдөгү менеджмент кафедрасы

Математиканы, информатиканы окутуу технологиялары жана билим берүү менеджменти (МИОТжББМ) кафедрасы “Математика жана информациялык технологиялар” факультетиндеги негизги профилдештирүүчү кафедралардын бири. Кафедранын нормативдик-укуктук базасы жогорку кесиптик билим берүүнүн эки баскычтуу системасынын талаптарына толук жооп берет.

Кафедранын миссиясы: Окутуунун кредиттик технологиясынын шарттарында сапат кепилдигин камсыз кылуу менен жалпы билим берүүчү, орто жана жогорку кесиптик мектептинкомпетенттүү математика жана информатикамугалимдерин жана менеджерлерин,илимий кызматкерлердидаярдоо; билим берүүгө компетенттүү мамилени жүзөгө ашыруу багытында илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү.

Максаттары:

1. Кафедра профилдештирүүчү төмөнкү багыттар жана программалар боюнчасапаттуу билим берүүнү жүзөгө ашыруу үчүн бардык зарыл шарттарды түзүү:

Бакалавр иат: «Физика-математикалык билим берүү»

    • Даярдоо профили: «Математика»
    • Даярдоо профили: «Информатика»

Магистр атура :

· «Физика-математикалык билим берүү»

  • “Билим берүү менеджменти”

Аспирантура :

13.00.02.- Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана методикасы (математика)

2. Кафедранын профилдештирүүчү дисциплиналарды мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык окутууну уюштуруу;

3. Окутуунун заманбап инновациялык технологияларын колдонуу мененсапаттуу билим берүү;

4.Кафедранын окутуучуларынын квалификацияларын жогорулатуусуна, өзүнүн үстүнөн иштөөсүнө, тажрыйба алмашуусуна жетишүү;

5.Билим берүүгө компетенттүү мамилени жүзөгө ашыруу багытында илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыктарын билим берүүдө колдонуу;

6. Бакалаврларды жана магистранттарды даярдоодо мобилдүүлүктү ишке ашыруу;

7. Рыноктук экономиканын шарттарында “Агартуу Академиясы” коомдук фондунун алкагында киреше алып келүүчү иш-аракеттерди уюштуруу.

Кафедранын дареги:
723500,КыргызРеспубликасы,Ош ш., Ленин к., 331, ОшМУнун башкы корпусу. Математика жана информациялык технологиялар факультети. Математиканы, информатиканы окутуу технологиялары жана билим берүү менеджменти кафедрасы, 233-каб.
Телефон: 0(3222) 7-11-81, 0771-05-63-00.Веб-сайт: www.oshsu.kg ,
E-mail: attokurovanarkan@rambler.ru , elnuraavazova@mail.ru

               Факультеты© 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com