Ош мамлекеттик университетинин структуралык бөлүмдөрүндөгү магистратуранын иш аракеттерин баалоо критерийлери