Новости Архив

Кафедра "Уголовного право и процесса"
Бүгүн "Кылмыш-жаза укугу жана процесси" кафедрасы илимий жумалыкка карата Кыргыз Республикасынын аймактарндагы кылмыштуулуктун абалы:статистикалык маалыматтар,кылмыштуулуктун себептери" атту тегерек стол өөткөрдү. Тегерек столго Укук коргоо органдарынан өкүлдөр келип катышышты.

Кылмыш-жаза укугу жана процесси кафедрасы 25-августта 1-курстун студенттери менен жолугушуу откорду

Юридика факультетинин “Кылмыш-жаза укугу жана процесси” кафедрасынын улук окутуучусу О.Нарбаев 03.09.2017ж. 3 курстун ЮР(б)-2-14 тайпасына “Бут издерин алуу” деген темада лабораториялык ачык сабагын өттү. Өтүлгөн ачык сабактын темасы, негизинен студенттерге практикалык түрдө, адистик багыттагы кылмышкерлердин изин кубалоодогу алынуучу далилдерди көрсөтүүгө багытталган. Студенттер менен биргеликте улук окутуучу О.Нарбаев жана ачык сабакка катышкан кафедранын окутуучулары сыртка чыгып, жумшак топурактуу жерди күрөк менен казып, зымдан жасалган решеткага суу менен альбастрды аралыштырып, бут издерин алуунун методун үйрөнүштү. Ачык сабак улук окутуучу О.Нарбаев тарабынан абдан кызыктуу жогорку деңгээлде өтүлдү.
27-февраль куну Юридика факультетинин "Кылмыш-жаза укугу жана процесси" кафедрасынын окутуучулары юриспруденция адистигинин 3-курстун студенттерине Кыргыз Республикасынын жазык-процессуалдык кодексине кирген озгортуу, кошумча толуктоолор боюнча маалымат беришти.