17:57 21-01    Кышкы лагерь       14:53 21-01    Грант Посольства США в Кыргызской Республике.       14:48 21-01    Конкурс исследовательских грантов       14:47 21-01   Кышкы лагерь       14:00 21-01   Энергетика кафедрасы өндүрүш жетекчилери менен тегерек стол өткөрдү       13:06 21-01    sfdfdsfd sdfdsfsdf sdf       10:16 21-01   ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору доцент К.Г. Кожобеков ФТФда семинар өттү       10:08 21-01   Семинар-тренинг өттү       10:00 21-01   ФТФда көз карандысыз аккредитацияга даярдык боюнча семинар болду       15:38 20-01   На базе МНОЦ «Университетская клиника» ОшГУ, прошли лекции ведущих ученых из Италии и Швейцарии - Марии Дель Гранде и Оливии Пагани.     


Вы здесь: Университет / Факультеты / Факультет педагогики и физического воспитания / Цели и обязанности

Цели и обязанности

- ар тараптан өнүккөн, жогорку маалыматтуу башталгыч класстардын, дене тарбия мугалимдерин, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине тарбиячыларды даярдоо;
- башталгыч класстарда терендетилген англис тили, мектепке чейинки мекемелерде тарбиячы жана информатика, психология адистиктери боюнча кесиптик камылгасы мол, татыктуу кадрларды чыгаруу;
- окутуу жараянында жаңы технологияларды колдонуу аркылуу студенттердин кесиптик чеберчилигин калыптандыруу, өлкөбүздү заманбап адистер менен камсыз кылуу;
- болочок кесип ээлеринин тандап алган адистиги боюнча теориялык жана усулияттык билим пайдубалынын бекем болушуна жетишүү;
- инсандын жогорку, ЖОЖдон кийинки жана кошумча кесиптик билим берүү аркылуу интеллектуалдык, маданий жана адеп-ахлактык өнүгүү талаптарын канааттандыруу;
- илимий-педагогикалык кызматкерлердин жана студенттердин биргелешкен чыгармачылык ишмердүүлүгү аркылуу фундаменталдык, прикладдык илимдерди жана искусствону өнүктүрүү, алынган натыйжаларды билим берүү процесстеринде пайдалануу;
- жогорку билимдүү адистерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле жогоку квалификациялуу илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо;
- студенттердин жарандык позициясын, мекенчилдигин жана эмгекке болгон сүйүүсүн калыптандыруу, жоопкерчилигин, өз алдынчалыгын жана чыгармачылык активдүүлүгүн өнүктүрүү;
- коомубуздун адеп-ахлактык, маданий жана илимий нарк-насилин сактоо жана көбөйтүү;
- билимдерди калк арасына таратуу, мамлекеттин интеллектуалдык потенциалын жогорулатуу;
- коомчулукка керек болгон психологдорду даярдоо.

               



Факультеты



© 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com