Новости Архив

Департамент связи с производством

ОшМУнун факультеттериндеги педагогикалык эмес адистиктерде жүргүзүлүп жаткан практикалар:

1. Юридика факультети “юриспруденция”, “бажы иши”, “социалдык иштер” адистиктеринин сырттан окуу бөлүмүнүн 6-курсунун студенттери 2017-жылдын 6-февралынан 18-мартка чейин диплом алдындагы практикада;

2. МИТфакультетинин ПМИ, ПИЭ, ИСТ, ПОВТАС адистиктеринин дистанттын окуу бөлүмүнүн 5-курсунун студенттери 2017-жылдын 30-январдан 25-февралга чейин квалификациялык практикада;

3. Бизнес жана менеджмент факультетинин 6-курс сырттан окуу бөлүмүнүн ФК, Бух.учет, ММБ, салык жана салык салуу, ИЭБ адистиктери 2017-жылдын 6-февралынан 1-апрелге чейин диплом алдындагы практикада;

4. Физика – техника факультетинин 6-курсунун сырттан окуу бөлүмүнүн электр менен камсыздоо, жол кыймылынын коопсуздугун сактоо адистиктери 6-февралдан 4-мартка чейин диплом алдындагы практикада;

5. Финансы –юридикалык колледжинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курсунун ФК,ПОВТАС, банк иши, салык салуу, укук таануу, экон.жана БЭ адистиктери 2017-жылдын 9-январынан 18-февралга чейин окуу-өндүрүштүк практикада;

6. ЭАМ факультетинин эл аралык мамилелер адистигинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курсунун студенттери 2017-жылдын 6-февралынан 18-февралга чейин таанышуу практикаларын өтүп жатышат.

            
      Ош мамлекеттик университетинин коррупциянын алдын алуу жана системдүү коррупцияны демонтаждоо боюнча 2016-2017- окуу жылына карата Өндүрүштөр менен байланыштар департаментинин аткарыла турган жумуштарынын деталдуу иш планы түзүлүп, проректор тарабынан бекитилди. Түзүлгөн иш план факультеттин практика жетекчилерине таратылды.

  
   
 Өндүрүштөр менен байланыштар департаментинин 2016-2017-окуу жылында аткарган иштери боюнча маалымат           
 
 2016-2017-окуу жылы үчүн Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан факультеттердеги педагогикалык эмес адистиктердин практика өткөрүүнүн графиги, практикага бөлүнгөн саат жүктөмдөрү такталып бекитилди.


       2015-2016-о.ж. Өндүрүштөр менен байланыштар департаментинин аткарган иштери боюнча маалымат      

ОшМУнун Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан 2015-2016-окуу жылы үчүн факультеттердеги педагогикалык эмес адистиктер үчүн практиканын графиги, саатары жана зарылдыктардын сметасы иштелип бекитилди.

      2015-2016-окуу жылында жалпы факультет боюнча практикага бөлүнгөн саат: 130781 саат анын ичинен
күндүзгү окуу бөлүмү: 70173саат, сырттан окуу бөлүмү:16337, ваканция 44271 саат.

ОшМУ боюнча педагогикалык эмес адистиктердеги студенттердин практикасын өткөрүү үчүн окуутуучуларга 587145сом ал эми 796372сом студенттер үчүн жалпы 1383517 сом чыгым бөлүнүп бекитилди.

 
 
 Бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан практикалар:

      1.Математика жана информациялык техналогиялар факультети "ПОВТАС" адистиги 5-курс 27.10.-22.11.2014 чейин Ош шаарындагы "Санарип" полиграфиялык борбору, Ош Инвест ишканасы, Ага-Хан мектеби, Бакай банк жана башка меке ишканаларда өндүрүштүк практика;       2.Дүйнөлүк тилдер факультети "котормо жана котормо таануу" адистиги 3-курс 10.10.22.11.2014-ж. чейин "Амир Темур" жаштар центри,Ош МУнун Карьера борбору, "АгаХан"фонду жана башка иш каналарда үйрөнчүк практика;
      3. Табият таануу жана география факультети "ХЭК" адистиги 4-курс 20.10.-15.11.2014-ж. чейин Ош областтык жана шаардык эксперттик криминалистикалык, Ош регионалдык борбордук мамалекетик соттук экспертиза лаборатоияларында илимий изилдөө практикаларын өтүп жатышат.

            
Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан педагогикалык эмес адистиктердин 2014-2015- окуу жылындагы практикаларды өткөрүүнүн графиги, практикага бөлүнгөн саат жүктөмдөрү жана практикалардын чыгымдары(сметалары)такталып бекитилди.