Новости Архив

Департамент связи с производством
Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан уюштурулган конференция өткөрүлдү.
2018-жылдын 8-февралында “Практикаларды кесипке багыттоодо аны уюштуруп өткөрүүдөгү программалардын абалы жана анын негизги билим берүү программасындагы компетенцияларды калыптандырууда окуу жай менен өндүрүштүн байланышы” аттуу темадагы конференция өткөрүлдү. Конференцияга университеттин 115 профессордук окутуучулук курамы, факультет-колледждердеги практика жетекчилери жана 162 аймактардан келген өндүрүш мекеме-уюмдарынын жетекчилери, өкүлдөрү катышышты. Cтуденттердин теориялык билимин жана кесипкөй адис катары кесиптик компетенцияга калыптандырылышы боюнча окуу-таанышуу, өндүрүштүк, дипломго чейинки квалификациялык практиканын түрлөрүн айкалыштыруусу боюнча пикир алмашуулар жана талкуулар жүргүзүлдү.

Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан факультеттердеги педагогикалык эмес адистиктердин ноябрь айында жүргүзүлүп жаткан практикалар:      
 1. №1339/4 01.11.17ж. буйруктун негизинде Медицина колледжинин 4-курсунун “дарылоо иши” 06.11.17. - 06.01.2018ж. “стоматология” 06.11-30.12.17 чейин диплом алдындагы практикасына чыгарылган. Жалпы дарылоо иши 167студент, стоматология 194 студент буйрук боюнча шаардагы ооруканаларга, стоматологияларга бөлүнгөн.     
  2. №1448/4, 1449/4 01.11.17ж. буйруктун негизинде Кыргыз-Кытай факультетинин 3-курсунун «кытай таануу», “лингвистика” адистиктери 20.11-02.12.17ж чейин Ош шаарындагы “Хай-Тайм”, “Академика”, “Гений”, “Ансар-Тайп” окуу борборлорунда, ОсОО “Шанхай сити” мейманкана, “Хуа-Шань” курулуш компаниясы, ОсОО “Динь-Шань”, ОсОО “Ехе-Саншейн” ОсОО “Билимкана”, ОсОО “МКР” (Таатан) ж.б. мекеме ишканаларына өндүрүштүк практикасына чыгарылган. Жалпы 81 студент буйрук боюнча жогоруда көрсөтүлгөн ишканаларда практикаларын өтүп жатышат.     
  3. №42/6 04.11.17ж. буйруктун негизинде Өзгөн медицина колледжинин 4-курсунун «дарылоо иши» адистиги 06.11-06.01.18ж чейин квалификация алдындагы практикасына чыгарылган. Жалпы 25 студент буйрук боюнча Өзгөн шаарындагы дарылоо мекемелерине бөлүнгөн.      
 Жогоруда көрсөтүлгөн колледж, факультеттердин практика жетекчилери менен биргеликте 20-ноябрдан 24-ноябрга чейин Ош шаарындагы мекеме ишканалардан практика өтүп жаткан студенттер текшерилди.


ОшМУнун факультеттериндеги педагогикалык эмес адистиктерде жүргүзүлүп жаткан практикалар:

1. Юридика факультети “юриспруденция”, “бажы иши”, “социалдык иштер” адистиктеринин сырттан окуу бөлүмүнүн 6-курсунун студенттери 2017-жылдын 6-февралынан 18-мартка чейин диплом алдындагы практикада;

2. МИТфакультетинин ПМИ, ПИЭ, ИСТ, ПОВТАС адистиктеринин дистанттын окуу бөлүмүнүн 5-курсунун студенттери 2017-жылдын 30-январдан 25-февралга чейин квалификациялык практикада;

3. Бизнес жана менеджмент факультетинин 6-курс сырттан окуу бөлүмүнүн ФК, Бух.учет, ММБ, салык жана салык салуу, ИЭБ адистиктери 2017-жылдын 6-февралынан 1-апрелге чейин диплом алдындагы практикада;

4. Физика – техника факультетинин 6-курсунун сырттан окуу бөлүмүнүн электр менен камсыздоо, жол кыймылынын коопсуздугун сактоо адистиктери 6-февралдан 4-мартка чейин диплом алдындагы практикада;

5. Финансы –юридикалык колледжинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курсунун ФК,ПОВТАС, банк иши, салык салуу, укук таануу, экон.жана БЭ адистиктери 2017-жылдын 9-январынан 18-февралга чейин окуу-өндүрүштүк практикада;

6. ЭАМ факультетинин эл аралык мамилелер адистигинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курсунун студенттери 2017-жылдын 6-февралынан 18-февралга чейин таанышуу практикаларын өтүп жатышат.

            
      Ош мамлекеттик университетинин коррупциянын алдын алуу жана системдүү коррупцияны демонтаждоо боюнча 2016-2017- окуу жылына карата Өндүрүштөр менен байланыштар департаментинин аткарыла турган жумуштарынын деталдуу иш планы түзүлүп, проректор тарабынан бекитилди. Түзүлгөн иш план факультеттин практика жетекчилерине таратылды.

  
   
 Өндүрүштөр менен байланыштар департаментинин 2016-2017-окуу жылында аткарган иштери боюнча маалымат           
 
 2016-2017-окуу жылы үчүн Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан факультеттердеги педагогикалык эмес адистиктердин практика өткөрүүнүн графиги, практикага бөлүнгөн саат жүктөмдөрү такталып бекитилди.


       2015-2016-о.ж. Өндүрүштөр менен байланыштар департаментинин аткарган иштери боюнча маалымат      

ОшМУнун Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан 2015-2016-окуу жылы үчүн факультеттердеги педагогикалык эмес адистиктер үчүн практиканын графиги, саатары жана зарылдыктардын сметасы иштелип бекитилди.

      2015-2016-окуу жылында жалпы факультет боюнча практикага бөлүнгөн саат: 130781 саат анын ичинен
күндүзгү окуу бөлүмү: 70173саат, сырттан окуу бөлүмү:16337, ваканция 44271 саат.

ОшМУ боюнча педагогикалык эмес адистиктердеги студенттердин практикасын өткөрүү үчүн окуутуучуларга 587145сом ал эми 796372сом студенттер үчүн жалпы 1383517 сом чыгым бөлүнүп бекитилди.

 
 
 Бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан практикалар:

      1.Математика жана информациялык техналогиялар факультети "ПОВТАС" адистиги 5-курс 27.10.-22.11.2014 чейин Ош шаарындагы "Санарип" полиграфиялык борбору, Ош Инвест ишканасы, Ага-Хан мектеби, Бакай банк жана башка меке ишканаларда өндүрүштүк практика;       2.Дүйнөлүк тилдер факультети "котормо жана котормо таануу" адистиги 3-курс 10.10.22.11.2014-ж. чейин "Амир Темур" жаштар центри,Ош МУнун Карьера борбору, "АгаХан"фонду жана башка иш каналарда үйрөнчүк практика;
      3. Табият таануу жана география факультети "ХЭК" адистиги 4-курс 20.10.-15.11.2014-ж. чейин Ош областтык жана шаардык эксперттик криминалистикалык, Ош регионалдык борбордук мамалекетик соттук экспертиза лаборатоияларында илимий изилдөө практикаларын өтүп жатышат.

            
Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан педагогикалык эмес адистиктердин 2014-2015- окуу жылындагы практикаларды өткөрүүнүн графиги, практикага бөлүнгөн саат жүктөмдөрү жана практикалардын чыгымдары(сметалары)такталып бекитилди.