Новости Архив

Департамент связи с производством
            
Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан педагогикалык эмес адистиктердин 2014-2015- окуу жылындагы практикаларды өткөрүүнүн графиги, практикага бөлүнгөн саат жүктөмдөрү жана практикалардын чыгымдары(сметалары)такталып бекитилди.  
 
 Бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан практикалар:

      1.Математика жана информациялык техналогиялар факультети "ПОВТАС" адистиги 5-курс 27.10.-22.11.2014 чейин Ош шаарындагы "Санарип" полиграфиялык борбору, Ош Инвест ишканасы, Ага-Хан мектеби, Бакай банк жана башка меке ишканаларда өндүрүштүк практика;       2.Дүйнөлүк тилдер факультети "котормо жана котормо таануу" адистиги 3-курс 10.10.22.11.2014-ж. чейин "Амир Темур" жаштар центри,Ош МУнун Карьера борбору, "АгаХан"фонду жана башка иш каналарда үйрөнчүк практика;
      3. Табият таануу жана география факультети "ХЭК" адистиги 4-курс 20.10.-15.11.2014-ж. чейин Ош областтык жана шаардык эксперттик криминалистикалык, Ош регионалдык борбордук мамалекетик соттук экспертиза лаборатоияларында илимий изилдөө практикаларын өтүп жатышат.

       2015-2016-о.ж. Өндүрүштөр менен байланыштар департаментинин аткарган иштери боюнча маалымат      

ОшМУнун Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан 2015-2016-окуу жылы үчүн факультеттердеги педагогикалык эмес адистиктер үчүн практиканын графиги, саатары жана зарылдыктардын сметасы иштелип бекитилди.

      2015-2016-окуу жылында жалпы факультет боюнча практикага бөлүнгөн саат: 130781 саат анын ичинен
күндүзгү окуу бөлүмү: 70173саат, сырттан окуу бөлүмү:16337, ваканция 44271 саат.

ОшМУ боюнча педагогикалык эмес адистиктердеги студенттердин практикасын өткөрүү үчүн окуутуучуларга 587145сом ал эми 796372сом студенттер үчүн жалпы 1383517 сом чыгым бөлүнүп бекитилди.   
   
 Өндүрүштөр менен байланыштар департаментинин 2016-2017-окуу жылында аткарган иштери боюнча маалымат           
 
 2016-2017-окуу жылы үчүн Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан факультеттердеги педагогикалык эмес адистиктердин практика өткөрүүнүн графиги, практикага бөлүнгөн саат жүктөмдөрү такталып бекитилди.             
      Ош мамлекеттик университетинин коррупциянын алдын алуу жана системдүү коррупцияны демонтаждоо боюнча 2016-2017- окуу жылына карата Өндүрүштөр менен байланыштар департаментинин аткарыла турган жумуштарынын деталдуу иш планы түзүлүп, проректор тарабынан бекитилди. Түзүлгөн иш план факультеттин практика жетекчилерине таратылды.

ОшМУнун факультеттериндеги педагогикалык эмес адистиктерде жүргүзүлүп жаткан практикалар:

1. Юридика факультети “юриспруденция”, “бажы иши”, “социалдык иштер” адистиктеринин сырттан окуу бөлүмүнүн 6-курсунун студенттери 2017-жылдын 6-февралынан 18-мартка чейин диплом алдындагы практикада;

2. МИТфакультетинин ПМИ, ПИЭ, ИСТ, ПОВТАС адистиктеринин дистанттын окуу бөлүмүнүн 5-курсунун студенттери 2017-жылдын 30-январдан 25-февралга чейин квалификациялык практикада;

3. Бизнес жана менеджмент факультетинин 6-курс сырттан окуу бөлүмүнүн ФК, Бух.учет, ММБ, салык жана салык салуу, ИЭБ адистиктери 2017-жылдын 6-февралынан 1-апрелге чейин диплом алдындагы практикада;

4. Физика – техника факультетинин 6-курсунун сырттан окуу бөлүмүнүн электр менен камсыздоо, жол кыймылынын коопсуздугун сактоо адистиктери 6-февралдан 4-мартка чейин диплом алдындагы практикада;

5. Финансы –юридикалык колледжинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курсунун ФК,ПОВТАС, банк иши, салык салуу, укук таануу, экон.жана БЭ адистиктери 2017-жылдын 9-январынан 18-февралга чейин окуу-өндүрүштүк практикада;

6. ЭАМ факультетинин эл аралык мамилелер адистигинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курсунун студенттери 2017-жылдын 6-февралынан 18-февралга чейин таанышуу практикаларын өтүп жатышат.