Факультеттин деканынын, кафедра башчысынын, программа жетекчисинин жана магистрдик диссертациянын жетекчисинин магистранттарды даярдоодогу кызматтык милдеттери