Студентам и магистрантам

Бакалавриат (багыттары).

Даярдоо багыттары (кесиби):

шифр:550600

Аталышы көркөм билим берүү (Профиль “Музыкалык искусство”).

“Көркөм өнөр искусствосу”) күндүзгү.

Нормативдик окуу мөөнөтү 4 жыл. Жогорку “бакалавр”.

Даярдоо багыттары (кесиби):

Шифр:570400

Аталышы:Дизайн

Окутуунун формасы:күндүзгү

Окуу жайын аяктаганда берүлүүчү билим денгээли жана квалификациясы: “бакалавр”.

Нормативдик окуу мөөнөтү 4 жыл.

Даярдоо багыттары (кесиби):

Шифр:570700

Аталышы:Костюм жана текстиль искусствосу

Окутуунун формасы:күндүзгү

Окуу жайын аяктаганда берүүлүчү билим денгээли жана квалификациясысы:

жогоку “бакалавр”.

Нормативдик окуу мөөнөтү 4 жыл.

Даярдоо багыттары (кесиби):

Шифр:570012

Аталышы:Эстраданын музыкалык искусствосу.

Окутуунун формасы:күндүзгү

Окуу жайын аяктаганда берүлүүчү билим денгээли жана квалификациясы:

жогоку “бакалавр”.

Нормативдик окуу мөөнөтү 4 жыл.

Магистратура (багыттары).

Даярдоо багыттары (кесиби):

Шифр:550600

Аталышы: “Көркөм билим берүү”.

“Көркөм өнөр искусствосу”

Окутуунун формасы:күндүзгү,дистанттык технологиялар жана сырттан окуу жайын аяктаганда берүлүүчү билим денгээли жана квалификациясы: “Магистратура” .

Нормативдик окуу мөөнөтү: 2жыл.

Даярдоо багыттары (кесиби):

Шифр:570700

Аталышы: “Костюм текстиль искусствосу”.

Окутуунун формасы:күндүзгү,дистанттык технологиялар жана сырттан окуу жайын аяктаганда берүлүүчү билим денгээли жана квалификациясы: “Магистратура” .

Нормативдик окуу мөөнөтү: 2жыл.