Новости Архив

О факультете

ОшМУнун миссиясы

• Компетенттүүлүк мамиле менен заманбап билим берүү процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо; билим берүүнүн, илимдин жана маданияттын дүйнөлүк мейкиндигине интеграциялануу; жаштарда адептик, маданий жана илимий баалуулуктарды калыптандыруу;

• Мамлекеттин экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүсүн камсыздоо үчүн өзүнүн интеллектуалдык потенциалын илимде, өндүрүштө жана кесиптик ишмердүүлүгүндө жүзөгө ашыра ала турган жогорку профессионалдык кадрларды даярдоо;

• Борбордук Азиядагы эң мыкты 5 университеттин катарына кирүү.

Факультеттин миссиясы:

Азыркы базар экономикасынын талаптарына жооп берген, жаны технологияларды колдоно билген жана атаандаштарга туруштук бере алган корком онор, музыка, дизайн багытындагы жогорку билимдуу адистерди даярдоо.

Факультеттин негизги максаты:

Студенттерге сапаттуу билим беруу менен коомдун руханий дуйносун байытуу, тазартуу жана маданияттуу коом тузууго зор салым кошуу.

Факультеттин негизги милдети:

- Жаштарыбызды мекенчилдикке, адилеттуулукко, кыргыз элинин каада салттарын сыйлап урматтоого, терен билим алууга жана татыктуу жашоого тарбиялоо.

- Билимдин жана илимдин инновациялык технологияларынын, методдорунун жана илимий-техникалык жетишкендиктеринин негизинде окуу процесстерин уюштуруу жана өткөрүү.

- Дүйнөлүк маданияттын жана саясаттын өзгөрүүсүнүн, өнүгүүсүнүн шартында студенттердин чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн жана өз алдынча иштөөлөрүн өнүктүрүү.

- Студенттердин маалыматтык, стратегиялык ык машыгууларын жана креативдүү ой - жүгүртүүлөрүн калыптандыруу жана азыркы нормативдүү, илимий жана башка маалыматтар менен иштөөгө үйрөтүү.


  

Тарыхы

    1959-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун базасында музыкалык-педагогикалык факультети болуп ачылган. 1993-жылы 6-августундагы билим беруу министрлигинин №335/1 жана ректордун 1993-жылы 2-сентябрындагы №83-буйругуна ылайык педагогика факультетинин "Сурот, чийуу жана эмгек" кафедрасынын биригуусу менен Искусство факультети уюштурулган. 2010-жылы ОшМУнун ректорунун буйругу менен Искусство факультети жоюлуп, Педагогика жана дене тарбия факультетине бириктирилген.
      2011-жылы ОшМУнун ректору, профессор К.А.Исаковдун демилгеси менен кайрадан Искусство факультети озунчо факультет катары ачылып, материалдык базасы чындалган.
Факультеттин негизги милдети Республикабызга искусство багытындагы томонку адистиктерге жогорку билимдуу кадрларды даярдоо:
-540701 "Жалпы билим беруучу орто мектептердин музыка мугалими.
-050600 "Жалпы билим беруучу орто мектептердин сурот мугалими.
-570700 "Костюм жана текстиль искусствосу" (суротчу стилист).
-0514 "Дизайн".
-522511 "Эстраданын музыкалык искусствосу".
       Факультетте студент жаштарды музыкалык сабаттуулукка уйротуудо окутуучулар К.Карабаев, А.Асанов, Б.Абабакировалар чон кызмат кылышкан, кийинчерээк В.М.Гребников, В.А.Кириллов, К.А.Гумбина, А.Ленгард сыяктуу жогорку квалификациялуу педагог-музыканттар эмгектенишкен. Факультет ачылгандан баштап Д.М.Лондон, Б.Апышев, С.Нуроа, С.Дуйшоналиев, Т.Сарыков, А.Топчуев, Н.Жутанова, А.Калыков, М.Абдугулов, Б.Мамбеталиев, И.Жунусов, Б.Иметов, Т.Акматова факультеттин декандары болуп эмгектенишкен. Азыр факультетти философия илимдеринин кандидаты, доцент К.А.Курбанбаев жетектоодо.
1963-1964-окуу жылдарында аталган факультетте "Музыканын теориясы жана тарыхы" жана "Музыкалык аспаптарды аткаруу" аттуу кафедралар иштеген. 1963-жылы музыканын теориясы жана музыканын тарыхы кафедрасынан музыкалык аспаптарда аткаруу кафедрасы бєлунуп чыккан. 1969-жылы "Хорду дирижерлєє" кафедрасы тїзїлгєн. 1978-жылы Музыкалык-педагогикалык факультетинен болунуп Искусство факультети ачылган.
Бул факультетти кыргыз элине белгилуу обончу-композиторлор: Р.Абдыкадыров, А.Алымов, Ж.Алыбаев, И.Жунусов,Т.Эшбаев, Б.Тургунбаев, Т.Турдубаев, Т.Нурматовдор жана Замир Мырза, Эмил Балтагулов, Т.Назаров сыяктуу жаштардын суймончулугуно ээ болгон жаш таланттар окуп бутурушкон. Азыркы учурда элге таанымал болуп бараткан Айпери Кулбаева ж.б. эмгектенип жатышат.