Кафедра философии и политологии

КУЛАКТАНДЫРУУ

28.02.2017 күнү саат 14:00дө кафедранын кезектеги отуруму болот.

Күн тартибинде:

1. Доцент А. Мурзакматовдун лекциялык текстин талкулоо.

2. Доцент К. Курбанбаевдин лекциялык сабагынын шилтемесин талкулоо.

3. а) Кафедра мүчөлөрүнүн илимий-изилдөө иштеринин планын талкулоо жана бекитүү. Жооптуу доцент Г. Аматова.

б) Студенттердин илимий-изилдөө иштеринин жетекчилик кылуунун абалы.

4. Ар түрдүү маселелер.